Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o sesji w dniu 25.02.2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-17 09:15:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2015 r." Paulina Omelańska 2015-02-13 13:43:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa i geodezji w Urzędzie Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-02-12 12:30:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa i geodezji w Urzędzie Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-02-12 12:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-02-12 12:27:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 27.01.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-02-12 08:37:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 30.01.2015 r. o powierzeniu Kierownikowi Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzenia inwestycji gminnej Paulina Omelańska 2015-02-11 13:26:14 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy Paulina Omelańska 2015-02-11 13:21:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o awarii urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdującego się w pasie drogowym Paulina Omelańska 2015-02-11 13:20:15 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umiszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Paulina Omelańska 2015-02-11 13:18:57 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Paulina Omelańska 2015-02-11 13:16:42 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/prowadzenie robót w pasie drogowym Paulina Omelańska 2015-02-11 13:14:56 usunięcie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Paulina Omelańska 2015-02-11 13:14:19 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych Paulina Omelańska 2015-02-06 11:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2015 rok Paulina Omelańska 2015-02-03 12:28:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Paulina Omelańska 2015-02-03 12:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-02-03 12:24:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-02-03 12:24:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-02-03 12:24:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Trzebielino poręczenia kredytu zaciągniętego przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Paulina Omelańska 2015-02-03 12:24:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Trzebielino poręczenia kredytu zaciągniętego przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Paulina Omelańska 2015-02-03 12:23:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Trzebielino poręczenia kredytu zaciągniętego przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Paulina Omelańska 2015-02-03 12:21:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały - V nadzwyczajna sesja Paulina Omelańska 2015-02-03 12:13:16 dodanie dokumentu
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:58:15 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2015 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:56:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:54:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 18/V/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Paulina Omelańska 2015-02-03 11:52:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:50:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:48:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-02-03 11:44:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 14/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Paulina Omelańska 2015-02-03 11:43:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Paulina Omelańska 2015-02-03 11:42:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 12/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2015 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino Paulina Omelańska 2015-02-03 11:40:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 11/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 3/I/2014 Rady Gminy Trzebielino w sprawie powołania stałych Komisji Rady,określenia ich liczebności, składów osobowych i przedmiotu działania Paulina Omelańska 2015-02-03 11:37:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 10/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 4/I/2014 Rady Gminy Trzebielino w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Paulina Omelańska 2015-02-03 11:36:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2015r. Mariusz Bublewicz 2015-02-02 12:30:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 02.02.2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-02 08:28:05 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Paulina Omelańska 2015-01-30 13:47:24 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Paulina Omelańska 2015-01-30 13:45:50 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Paulina Omelańska 2015-01-30 13:45:06 usunięcie dokumentu