Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:51:44 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:47:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Justyna Rapita 2022-05-24 10:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 10:29:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 09:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 09:28:24 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-23 13:14:50 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-23 11:00:45 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-20 14:14:46 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-20 14:03:58 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-20 11:09:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261,/18, 261/19, 221, 22/3, 222/4, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-20 10:36:35 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:32 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:21 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:09 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.05.2022 r. o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Monika Piechowska 2022-05-20 08:09:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie drogi przy jeziorze Trzebielińskim, na terenie działek nr 660/2 i 660/5, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-19 14:04:33 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XXXVIII sesja Monika Piechowska 2022-05-19 13:33:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 25.05.2022 r. Monika Piechowska 2022-05-19 09:24:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w maju 2022 r. Monika Piechowska 2022-05-19 09:22:59 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-19 08:44:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr 029/g286/R/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzebielino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Monika Piechowska 2022-05-18 10:23:23 dodanie dokumentu
Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-05-17 12:34:12 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-17 09:57:53 edycja dokumentu
Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-05-16 12:02:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Suchorzu i Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Monika Piechowska 2022-05-16 10:51:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Suchorzu i Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Monika Piechowska 2022-05-16 10:50:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-05-16 10:50:12 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 Justyna Rapita 2022-05-13 14:40:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi za lata 2014-2020 Justyna Rapita 2022-05-13 14:39:11 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-13 12:00:00 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-13 11:32:39 edycja dokumentu
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-05-12 11:43:59 edycja dokumentu
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-05-12 11:05:45 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku Monika Piechowska 2022-05-11 14:37:12 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2021 rok Monika Piechowska 2022-05-11 14:33:05 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-11 11:43:37 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-11 11:42:43 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-11 11:42:20 dodanie dokumentu