Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 175/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-30 08:46:32
dokument Uchwała Nr 174/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-12-30 08:45:22
dokument Uchwała Nr 173/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok 2016-12-30 08:41:13
dokument Uchwała Nr 172/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2016-12-30 08:38:59
dokument Uchwała Nr 171/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 160/XXIV/2016 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009-2032 2016-12-30 08:37:16
dokument Uchwała Nr 170/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebielino Umowy o partnerstwie z Gminami Miastko i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 2016-12-30 08:32:00
dokument Uchwała Nr 169/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Suchorze 2016-12-30 08:24:40
dokument Uchwała Nr 168/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Zielin 2016-12-30 08:23:09
dokument Uchwała Nr 167/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Trzebielino 2016-12-30 08:21:29
dokument Uchwała Nr 166/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2017 2016-12-30 08:20:18
dokument Uchwała Nr 165/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 2016-12-30 08:17:33
dokument Uchwała Nr 164/XXV/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na rok 2017 2016-12-30 08:16:21
dokument Uchwała Nr 163/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-01 13:19:06
dokument Uchwała Nr 162/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2017 roku 2016-12-01 13:17:51
dokument Uchwała Nr 161/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2016-12-01 13:16:38
dokument Uchwała Nr 160/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009 - 2032 2016-12-01 13:14:48
dokument Uchwała Nr 159/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2017 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2016-12-01 13:12:16
dokument Uchwała Nr 158/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" 2016-12-01 13:08:27
dokument Uchwała Nr 157/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebielino Umowy o partnerstwie z Gminami: Tuchomie, Kępice, Lipnica, Miastko w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii" 2016-12-01 13:06:38
dokument Uchwała Nr 156/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna 2016-12-01 13:03:10
dokument Uchwała Nr 155/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2016-12-01 13:02:02
dokument Uchwała Nr 154/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2016-12-01 13:01:29
dokument Uchwała Nr 153/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2016-12-01 13:00:48
dokument Uchwała Nr 152/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-10-27 13:49:30
dokument Uchwała Nr 151/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-27 13:47:55
dokument Uchwała Nr 150/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: określenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Trzebielino 2016-10-27 13:46:37
dokument Uchwała Nr 149/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-10-27 13:44:45
dokument Uchwała Nr 148/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 2016-10-27 13:42:58
dokument Uchwała Nr 147/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2016-10-27 13:41:13
dokument Uchwała Nr 146/XXIII/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Szkoła równych szans", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 2016-10-27 13:38:41
dokument Uchwała Nr 145/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-29 09:44:35
dokument Uchwała Nr 144/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 138/XXI/2016 Rady Gminy Trzebielino w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Komendy Powiatowej Policji w Bytowie 2016-09-29 09:43:29
dokument Uchwała Nr 143/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2017 roku 2016-09-29 09:41:07
dokument Uchwała Nr 142/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-09-29 09:38:39
dokument Uchwała Nr 141/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania 2016-09-29 09:36:46
dokument Uchwała Nr 140/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2016-09-29 09:35:24
dokument Uchwała Nr 139/XXII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2016-09-29 09:33:45
dokument Uchwała Nr 138/XXI/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Komendy Powiatowej Policji w Bytowie 2016-09-06 11:28:54
dokument Uchwała Nr 137/XXI/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-06 11:14:51
dokument Uchwała Nr 136/XXI/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2016-09-06 11:13:36
dokument Uchwała Nr 135/XXI/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino 2016-09-06 11:08:24
dokument Uchwała Nr 134/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych : Cetyń, Poborowo, Starkowo 2016-06-30 11:11:40
dokument Uchwała Nr 133/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-06-30 11:07:29
dokument Uchwała Nr 132/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Trzebielino na lata 2016-2025" 2016-06-30 11:05:47
dokument Uchwała Nr 131/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2016-06-30 11:04:37
dokument Uchwała Nr 130/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie. 2016-06-30 11:01:48
dokument Uchwała Nr 129/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 2016-06-30 10:50:24
dokument Uchwała Nr 128/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie gminnej nieruchomości gruntowej 2016-06-30 10:47:58
dokument Uchwała Nr 127/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-06-30 10:46:45
dokument Uchwała Nr 126/XX/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2016-06-30 10:44:26
dokument Uchwała Nr 125/XIX/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2016-05-27 09:09:40
dokument Uchwała Nr 124/XIX/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie: rozwiązania Straży Gminnej w Trzebielinie 2016-05-27 09:08:16
dokument Uchwała Nr 123/XIX/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2016-05-27 09:06:41
dokument Uchwała Nr 122/XIX/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości gruntowych 2016-05-27 09:04:40
dokument Uchwała Nr 121/XVIII/2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Trzebielino 2016-04-19 08:14:03
dokument Uchwała Nr 120/XVIII/2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Trzebielino 2016-04-19 08:12:41
dokument Uchwała Nr 119/XVIII/2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-19 08:11:17
dokument Uchwała Nr 118/XVIII/2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2016-04-19 08:10:10
dokument Uchwała Nr 117/XVIII/2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2016-04-19 08:07:36
dokument Uchwała Nr 116/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-03-07 10:20:06
dokument Uchwała Nr 115/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-03-07 10:04:37
dokument Uchwała Nr 114/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebielino Porozumienia z Gminami: Miastko i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" 2016-03-07 10:00:08
dokument Uchwała Nr 113/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2016r. 2016-03-07 09:11:49
dokument Uchwała Nr 112/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości gminnych 2016-03-07 09:09:50
dokument Uchwała Nr 111/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 40/X/2015 w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości gruntowych 2016-03-07 09:07:56
dokument Uchwała Nr 110/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2016-03-07 09:04:36
dokument Uchwała Nr 109/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2016-03-07 09:03:13
dokument Uchwała Nr 108/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-03-07 08:49:10
dokument Uchwała Nr 107/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2016-03-07 08:47:26
dokument Uchwała Nr 106/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 178/XXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości lokalowej 2016-01-28 10:11:45
dokument Uchwała Nr 105/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-01-28 10:09:50
dokument Uchwała Nr 104/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-01-28 10:08:35
dokument Uchwała Nr 103/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino na rzecz Województwa Pomorskiego 2016-01-28 10:07:33
dokument Uchwała Nr 102/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2016-01-28 10:06:02
dokument Uchwała Nr 101/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku 2016-01-28 10:03:47
dokument Uchwała Nr 100/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/X/2015 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" 2016-01-28 09:59:13
dokument Uchwała Nr 99/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 41/X/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-01-28 09:56:31