Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 29.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie 43/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebielino 2018-01-08 11:28:13
dokument Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-08 11:25:37
dokument Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 14.12.2017 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 30/2009 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 czerwca 2009r. 2017-12-29 10:36:34
dokument Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-29 10:31:49
dokument Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" 2017-12-15 09:12:30
dokument Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-14 14:43:12
dokument Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 29 grudnia 2017 roku 2017-12-14 14:35:48
dokument Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo. 2017-12-14 14:20:23
dokument Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla narzędzi hydraulicznych użytkowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie 2017-12-14 14:06:13
dokument Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole Podstawowej w Suchorzu. 2017-12-14 14:01:00
dokument Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2017-12-14 09:57:01
dokument Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-12-14 09:48:55
dokument Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-12-14 09:42:07
dokument Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. 2017-11-28 10:30:38
dokument Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2017-11-28 10:09:40
dokument Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-11-28 10:06:03
dokument Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 16.11.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania. 2017-11-28 10:01:43
dokument Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino 2017-11-23 13:40:31
dokument Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 2017-11-23 13:27:15
dokument Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2023 2017-11-23 13:16:08
dokument Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 13.11.2017 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-11-23 13:09:50
dokument Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-11-23 13:01:15
dokument Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" 2017-10-26 13:11:59
dokument Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-10-26 12:55:49
dokument Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 13.10.2017 r. w sprawie: profilaktyki opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Gminy Trzebielino zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz określenia zasad zwrotu z tytułu zakupu okularów/soczewek kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego 2017-10-26 12:49:21
dokument Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 13.10.2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-10-26 12:33:36
dokument Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2017-10-16 13:00:17
dokument Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 04.10.2017 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2017 roku. 2017-10-16 12:56:02
dokument Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-10-16 12:47:41
dokument Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino 2017-10-16 12:45:00
dokument Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Trzebielino 2017-10-16 12:35:35
dokument Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: powołania zastępcy wójta 2017-10-16 12:33:35
dokument Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie: powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Trzebielino dowozu do placówek oświatowych 2017-10-02 11:53:49
dokument Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej 2017-10-02 11:50:40
dokument Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: przyznania dotacji zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miejscowości Cetyń 2017-10-02 11:45:58
dokument Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie 2017-10-02 11:08:12
dokument Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro pn. Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu : Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora 2017-10-02 11:00:35
dokument Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2017-10-02 10:56:27
dokument Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-10-02 10:44:07
dokument Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 14.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2017-10-02 10:31:58
dokument Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 110/2016 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Trzebielino i jej jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym 2017-10-02 10:28:41
dokument Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-10-02 10:25:28
dokument Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne 2017-10-02 10:13:33
dokument Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień 2017-10-02 10:01:49
dokument Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-10-02 10:00:31
dokument Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-02 09:49:05
dokument Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 2017-08-25 14:06:45
dokument Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie przekazania we władanie mienia gminnego 2017-08-25 14:02:20
dokument Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Trzebielino 2017-08-25 14:00:13
dokument Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-08-25 13:55:56
dokument Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik 2017-08-25 13:54:08
dokument Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-08-25 13:50:59
dokument Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2017-08-25 13:46:28
dokument Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Trzebielino 2017-08-25 13:38:05
dokument Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2017-08-25 13:31:16
dokument Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-08-25 13:12:54
dokument Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Trzebielino 2017-08-25 13:01:13
dokument Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-25 12:44:05
dokument Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik 2017-08-25 12:42:31
dokument Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2017 r." 2017-08-25 12:39:28
dokument Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-08-25 12:37:27
dokument Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie:uchylenia w części Zarządzenie Wójta Gminy Trzebielino nr 65/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-21 12:58:41
dokument Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" 2017-07-21 12:55:46
dokument Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 07.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Trzebielinie. 2017-07-21 12:51:19
dokument Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-21 10:48:34
dokument Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-07-21 10:42:56
dokument Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-07-21 10:41:32
dokument Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-07-21 10:39:50
dokument Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Trzebielino na 2017 rok 2017-07-21 10:21:07
dokument Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2017-07-21 10:13:11
dokument Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2017-07-21 10:03:46
dokument Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2017-07-21 10:00:56
dokument Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Starkowo. 2017-07-21 09:42:00
dokument Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2017" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia 2017-06-13 10:28:06
dokument Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-06-13 10:17:19
dokument Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-06-13 10:10:47
dokument Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino 2017-06-13 10:09:12
dokument Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-30 12:15:28
dokument Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu. 2017-05-18 11:36:17
dokument Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-18 11:09:52
dokument Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino 2017-05-18 11:02:31
dokument Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo. 2017-05-18 10:58:49
dokument Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Trzebielino 2017-05-05 11:30:45
dokument Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-05 11:28:36
dokument Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino 2017-05-05 11:20:59
dokument Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2016 rok 2017-05-05 11:19:20
dokument Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebielino 2017-05-05 11:17:01
dokument Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-05 11:05:47
dokument Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Szkoły Podstawowej w Suchorzu. 2017-04-13 14:33:35
dokument Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Trzebielinie oraz wysokości opłat 2017-04-13 14:31:45
dokument Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-13 14:17:36
dokument Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 3.04.2017 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Finansowego w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2017-04-13 14:09:30
dokument Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 3.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie 2017-04-13 14:07:57
dokument Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 3.04.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne z dziedziny doradztwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-04-13 14:04:12
dokument Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-13 13:58:46
dokument Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno-Glewnik". 2017-04-13 13:56:31
dokument Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebielino za 2016 rok 2017-04-13 13:40:35
dokument Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017r. 2017-03-21 11:12:56
dokument Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2016 rok 2017-03-21 11:10:58
dokument Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2017-03-21 11:07:16
dokument Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino 2017-03-20 09:18:28
dokument Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 16.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-20 09:15:49
dokument Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-03-20 09:09:45
dokument Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie:ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne 2017-03-20 09:06:08
dokument Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia Wójta Gminy Trzebielino nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-20 09:04:12
dokument Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania mienia gminnego Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie 2017-03-20 09:00:24
dokument Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Trzebielinie" oraz "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Trzebielinie" 2017-03-07 11:43:09
dokument Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2017 r." 2017-03-07 11:37:36
dokument Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 24.02.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans. 2017-03-07 11:34:16
dokument Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-07 11:26:05
dokument Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-03-07 11:24:17
dokument Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-03-07 11:23:20
dokument Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017. 2017-03-07 11:07:56
dokument Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino 2017-03-07 10:39:23
dokument Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Trzebielino 2017-03-07 10:33:14
dokument Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego 2017-02-17 13:09:44
dokument Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2017-02-17 12:54:11
dokument Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie:powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2017-02-17 12:51:50
dokument Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2017-02-17 12:47:36
dokument Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-02-17 12:44:07
dokument Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: wzoru ofert realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino. 2017-02-06 14:06:42
dokument Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla służbowego o nr rej. GBY 9N55 2017-02-06 13:57:00
dokument Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2017-02-06 13:50:41
dokument Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: ustalenia kosztów ponoszonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino 2017-02-06 13:49:02
dokument Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin 2017-02-06 13:47:09
dokument Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód osobowy nr rej. GBY 9N55 2017-02-06 13:45:10
dokument Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-02-06 13:40:35
dokument Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2017 rok 2017-02-06 13:27:01
dokument Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2017-01-02 12:49:41