Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok 2018-01-08 12:08:59
dokument Uchwała Nr 235/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 2018-01-08 12:03:25
dokument Uchwała Nr 234/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-08 12:01:45
dokument Uchwała Nr 233/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2018-01-08 11:59:30
dokument Uchwała Nr 232/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 244/XXXVI/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2018-01-08 11:57:53
dokument Uchwała Nr 231/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2018 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2018-01-08 11:53:03
dokument Uchwała Nr 230/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 149/XXX/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Trzebielino 2018-01-08 11:50:36
dokument Uchwała Nr 229/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino 2018-01-08 11:48:16
dokument Uchwała Nr 228/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 2018-01-08 11:45:52
dokument Uchwała Nr 227/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2018 2018-01-08 11:44:26
dokument Uchwała Nr 226/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino 2018-01-08 11:06:43
dokument Uchwała Nr 225/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-01-08 11:05:23
dokument Uchwała Nr 244/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniajaca uchwałę nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracja podatkowych (zmienioną uchwałą nr 95/XV/2015) 2017-12-01 10:00:14
dokument Uchwała Nr 243/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-12-01 09:53:14
dokument Uchwała Nr 242/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-01 09:50:27
dokument Uchwała Nr 241/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku 2017-12-01 09:48:57
dokument Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-12-01 09:39:27
dokument Uchwała Nr 239/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 230/XXXIV/2017 w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku 2017-12-01 09:30:44
dokument Uchwała Nr 238/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2017-12-01 09:15:22
dokument Uchwała Nr 237/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 2017-12-01 09:07:18
dokument Uchwała Nr 236/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2017-11-13 09:34:08
dokument Uchwała Nr 235/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 2017-11-13 09:30:03
dokument Uchwała Nr 234/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sportowców Polskich w Trzebielinie 2017-11-13 09:26:08
dokument Uchwała Nr 233/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie uchwalenia"Rocznego Programu Współpracy Gminy tzrebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" 2017-11-13 09:24:20
dokument Uchwała Nr 232/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-13 09:22:19
dokument Uchwała Nr 231/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 2017-11-13 09:17:01
dokument Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku 2017-09-29 09:41:40
dokument Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-09-29 09:39:49
dokument Uchwała Nr 228/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-29 09:37:56
dokument Uchwała Nr 227/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sparwie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2017-09-29 09:36:32
dokument Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-09-29 09:31:37
dokument Uchwała Nr 225/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2017-09-28 09:43:28
dokument Uchwała Nr 224/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-28 13:01:33
dokument Uchwała Nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2017-08-28 13:00:23
dokument Uchwała Nr 222/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 158/XXIV/2016 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" 2017-08-28 12:59:08
dokument Uchwała Nr 221/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 2017-08-28 12:56:32
dokument Uchwała Nr 220/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego 2017-08-28 12:54:06
dokument Uchwała Nr 219/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 65/XIII/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino 2017-08-28 12:52:09
dokument Uchwała Nr 218/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Trzebielino z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-08-28 12:49:09
dokument Uchwała Nr 217/XXXII/2017 z dnia 06.07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-07-11 10:54:56
dokument Uchwała Nr 216/XXXII/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-07-11 10:47:22
dokument Uchwała Nr 215/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzebielino 2017-06-23 15:01:15
dokument Uchwała Nr 214/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-23 14:59:19
dokument Uchwała Nr 213/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-06-23 14:55:23
dokument Uchwała Nr 212/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino 2017-06-23 14:34:17
dokument Uchwała Nr 211/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2017-06-23 14:32:31
dokument Uchwała Nr 210/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-06-23 14:29:00
dokument Uchwała Nr 209/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2017-06-23 14:26:56
dokument Uchwała Nr 208/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2017-06-23 13:35:49
dokument Uchwała Nr 207/XXX/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-06 13:10:36
dokument Uchwała Nr 206/XXX/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-06-06 13:09:06
dokument Uchwała Nr 205/XXX/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów" 2017-06-06 13:05:49
dokument Uchwała Nr 204/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-27 11:50:06
dokument Uchwała Nr 203/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-27 11:48:03
dokument Uchwała Nr 202/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-04-27 11:47:01
dokument Uchwała Nr 201/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2017-04-27 11:45:16
dokument Uchwała Nr 200/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2017-04-27 11:43:51
dokument Uchwała Nr 199/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2017-03-30 12:39:20
dokument Uchwała Nr 198/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-30 12:37:32
dokument Uchwała Nr 197/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017 - 2026 2017-03-30 12:35:56
dokument Uchwała Nr 196/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2017 r. 2017-03-30 12:34:34
dokument Uchwała Nr 195/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2017-03-30 12:32:56
dokument Uchwała Nr 194/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości lokalowej, przyznania pierwszeństwa w nabyciu i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 2017-03-30 12:31:11
dokument Uchwała Nr 193/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo 2017-03-30 12:29:57
dokument Uchwała Nr 192/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas i szkół podstawowych dla których Gmina Trzebielino jest organem prowadzącym, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-03-30 12:27:35
dokument Uchwała Nr 191/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-30 12:26:16
dokument Uchwała Nr 190/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-02-24 10:49:10
dokument Uchwała Nr 189/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2017-02-24 10:48:11
dokument Uchwała Nr 188/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 173/XXV/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2017 rok 2017-02-24 10:39:36
dokument Uchwała Nr 187/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-02-24 10:19:45
dokument Uchwała Nr 186/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku 2017-02-24 10:18:20
dokument Uchwała Nr 185/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: zgody na przystąpienie Gminy Trzebielino do realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególnościpowodziowego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-24 10:13:26
dokument Uchwała Nr 184/XXVII/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-24 09:58:08
dokument Uchwała Nr 183/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-01-26 12:56:48
dokument Uchwała Nr 182/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2017-01-26 12:55:17
dokument Uchwała Nr 181/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017-01-26 12:53:38
dokument Uchwała Nr 180/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebielino 2017-01-24 14:58:40
dokument Uchwała Nr 179/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. zmieniająca uchwałę 45/IX/2007 zmienionej uchwałą Nr 51/X/2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-01-24 14:57:16
dokument Uchwała Nr 178/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Powiatu Bytowskiego nieruchomości gruntowej 2017-01-24 14:55:28
dokument Uchwała Nr 177/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2017-01-24 14:54:06
dokument Uchwała Nr 176/XXVI/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku 2017-01-24 14:47:09