Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 2018-11-20 13:02:33
dokument Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019-2027 2018-11-20 12:35:52
dokument Zarządzenie nr 140/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie: wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach 2018-11-09 12:51:23
dokument Zarządzenie nr 139/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-11-09 12:48:41
dokument Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-09 12:40:58
dokument Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-09 12:19:06
dokument Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino 2018-10-25 13:19:55
dokument Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-25 13:13:57
dokument Zarządzenie nr 134/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-10-25 13:09:49
dokument Zarządzenie nr 133/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie: utworzenia zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Trzebielino 2018-10-25 11:43:36
dokument Zarządzenie nr 132/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie: wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Gminy Trzebielino 2018-10-25 11:39:46
dokument Zarządzenie nr 131/2018 z dnia 08.10.2018 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-10-25 11:26:58
dokument Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2018-10-08 13:48:24
dokument Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2018 roku 2018-10-03 10:46:20
dokument Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 1.10.2018 r. w sprawie: oddania w użyczenie świetlicy wiejskiej położonej we wsi Bożanka 2018-10-03 10:44:19
dokument Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-10-03 10:24:59
dokument Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2018 rok 2018-10-03 10:22:52
dokument Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-10-03 10:20:57
dokument Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-25 13:08:36
dokument Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok" 2018-09-25 08:12:51
dokument Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-19 13:33:23
dokument Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-09-19 13:28:54
dokument Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie 2018-09-19 13:23:37
dokument Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino 2018-09-19 13:20:15
dokument Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2018-09-19 13:17:23
dokument Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne 2018-09-19 13:01:01
dokument Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-19 12:52:03
dokument Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Trzebielino dowozu do placówek oświatowych 2018-09-19 12:47:39
dokument Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-19 12:44:30
dokument Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino gm. Trzebielino 2018-08-23 14:37:03
dokument Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec 2018-08-23 14:33:44
dokument Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok 2018-08-23 14:11:39
dokument Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-23 14:01:30
dokument Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-23 13:58:50
dokument Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmieniające zarządzenie nr 89/ 2018 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno-Glewnik" 2018-08-23 13:56:44
dokument Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-08-09 14:57:40
dokument Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2018-08-09 14:56:01
dokument Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino 2018-08-09 14:53:05
dokument Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-09 14:51:10
dokument Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-09 14:49:36
dokument Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2018" 2018-08-09 14:48:25
dokument Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Trzebielino do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy 2018-08-09 14:46:47
dokument Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-17 13:53:53
dokument Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2018-07-17 13:48:25
dokument Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-07-17 13:45:42
dokument Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedur związanych z mechanizmem podzielonej płatności 2018-07-17 13:41:36
dokument Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino 2018-07-17 13:39:57
dokument Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-07-17 13:37:28
dokument Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 25czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2018-07-17 12:15:16
dokument Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino. 2018-06-25 09:26:00
dokument Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Trzebielino 2018-06-25 09:16:54
dokument Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa chodnika na odcinku Zielin - Starkowo 2018-06-22 14:57:58
dokument Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-22 14:55:13
dokument Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno - Glewnik" 2018-06-22 14:02:57
dokument Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start 2018-06-22 13:39:26
dokument Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-06-22 13:35:57
dokument Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2018" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia 2018-06-22 13:29:58
dokument Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie posesji położonej w miejscowości Trzebielino przy ul. Pomorskiej 47 oraz powołania komisji kontrolnej. 2018-06-22 13:26:14
dokument Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" 2018-06-22 13:14:47
dokument Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-06-22 13:10:49
dokument Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Trzebielino 2018-06-22 13:07:08
dokument Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino 2018-06-22 12:34:27
dokument Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino 2018-06-06 12:09:28
dokument Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-06-06 12:05:50
dokument Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-06-06 11:41:07
dokument Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-06 11:01:55
dokument Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-06-06 10:50:29
dokument Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-06-06 10:47:01
dokument Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino 2018-06-06 10:44:56
dokument Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino 2018-06-04 15:19:05
dokument Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino 2018-06-04 15:14:02
dokument Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2018-06-04 15:11:43
dokument Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-04 15:09:02
dokument Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru hasła promocyjnego Gminy Trzebielino 2018-06-04 15:05:40
dokument Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo 2018-06-04 15:03:59
dokument Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-05-29 13:43:08
dokument Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino 2018-05-29 13:40:01
dokument Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-05-29 13:37:07
dokument Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 7maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2018-05-29 13:33:55
dokument Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-05-29 13:23:38
dokument Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej 2018-05-29 09:47:21
dokument Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Trzebielino 2018-05-09 12:42:16
dokument Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich na terenie Gminy Trzebielino 2018-05-09 12:40:32
dokument Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-09 12:24:36
dokument Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2018-05-09 12:17:44
dokument Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 2018-05-09 12:15:11
dokument Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. 2018-05-09 11:48:43
dokument Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-05-09 11:44:50
dokument Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-05-09 11:25:39
dokument Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino za 2017 rok 2018-05-09 11:17:52
dokument Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 2018-05-09 10:49:09
dokument Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 2018-05-09 10:47:36
dokument Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 2018-05-09 10:45:54
dokument Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 2018-05-09 10:44:30
dokument Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 06 .04. 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2017 rok 2018-05-09 10:33:28
dokument Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2018-04-06 13:31:14
dokument Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2018-04-06 13:29:07
dokument Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2018-04-06 13:27:25
dokument Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2018-04-06 13:25:24
dokument Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-04-06 13:20:10
dokument Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Trzebielino przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach rozpisanego konkursu pod nazwą "Czyste powietrze Pomorza"-(edycja 2018). 2018-04-06 13:14:13
dokument Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-04-06 13:10:58
dokument Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-04-06 13:08:27
dokument Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok 2018-04-06 13:01:39
dokument Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Trzebielino. 2018-04-06 12:45:38
dokument Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 23 marca 2018 roku uchylające zarządzenie nr 14/2018 r. w sprwie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2018-04-06 12:43:02
dokument Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2018-04-06 12:11:37
dokument Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2018-04-06 12:03:19
dokument Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2018-04-06 11:59:32
dokument Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. 2018-04-06 11:56:12
dokument Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora i Głównej Księgowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 2018-04-06 11:43:33
dokument Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok 2018-04-06 11:36:55
dokument Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-03-19 11:26:12
dokument Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 r. 2018-03-19 11:09:36
dokument Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2018-03-19 11:02:55
dokument Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 2018-03-19 10:54:37
dokument Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2018-03-19 10:48:46
dokument Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2018-03-19 10:20:37
dokument Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-03-19 10:05:13
dokument Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do wstępnej weryfikacji nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzcni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 2018-03-19 10:01:56
dokument Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r." 2018-02-22 14:17:30
dokument Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-02-22 14:13:16
dokument Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2018-02-22 14:11:42
dokument Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2018-02-22 14:10:33
dokument Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo 2018-02-22 14:09:21
dokument Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki 2018-02-22 14:07:25
dokument Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniajace zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki 2018-02-22 14:05:16
dokument Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki 2018-02-22 14:02:43
dokument Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 2018-02-22 13:59:48
dokument Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-02-22 13:58:04
dokument Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 2018-02-09 10:51:31
dokument Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino 2018-02-09 10:47:01
dokument Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2018-02-01 10:59:03
dokument Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-02-01 10:56:26
dokument Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2018-02-01 10:53:39
dokument Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego 2018-02-01 10:49:17
dokument Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie 2018-01-29 12:10:50
dokument Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-01-18 14:04:00
dokument Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2018-01-05 11:36:30
dokument Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-01-05 11:32:23
dokument Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-01-05 11:32:12
dokument Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Trzebielino na 2018 rok 2018-01-05 11:32:04