Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy Trzebielino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

ul. Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

26.01.2021r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

 NAZWA SPRAWY        Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy

Trzebielino

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd  Gminy Trzebielino,

Lucyna Rokicka – Podins. ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 5 , tel. 59/8580223 w. 22

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. -wniosek o dzierżawę gruntu.
 2. -mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonym do dzierżawy terenem
 3. -w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości (do wglądu);
 4. -w przypadku osób prawnych: dowód tożsamości (do wglądu) osoby reprezentującej firmę, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące), uchwałę firmy wyrażającą zgodę na zawarcie umowy dzierżawy.
 5. Pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo

Opłaty

 

Wolne od opłaty skarbowej

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z z2020 poz.1990 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

 • W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: Urząd Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15
 • W przypadku, gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.

Tryb odwoławczy

Brak drogi odwoławczej.

Informacje dodatkowe

 

 1. Dzierżawców gruntu wyłania się w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lub ograniczonego bądź w trybie bezprzetargowym, jeżeli oddanie następuje:
 • na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie

Gminy obiekt budowlany trwale lub nie trwale związany z gruntem na podstawie pozwolenia na budowę;

 • na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat i następuje przedłużenie umowy;
 • na cele rolnicze lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, w przypadku, gdy o dzierżawę ubiega się 1 osoba;
 • w celu urządzenia i użytkowania dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy;
 • w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie wnioskodawcy;
 • na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
 • na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek
 • na grunty przeznaczone na handel i rozrywkę do 14 dni;
 • na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowo stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 • innych - niewymienionych w pkt 1 do 9 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
 1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia są wywieszane na okres 21 dni w formie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz ogłaszane w prasie lokalnej na miesiąc przed terminem przetargu.
 2. Wniosek o przedłużenie umowy należy złożyć nie później niż 1 miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy dzierżawy.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest również na stronie internetowej Urzędu www.bip.trzebielino.pl

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:03:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 15-02-2021 14:31:51