Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

04.01.2024r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

 NAZWA SPRAWY                   Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd  Gminy Trzebielino,

Lucyna Rokicka – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 5 , tel. 59/8480605

 

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Postępowanie prowadzone z urzędu.
  2. Może zostać wszczęte na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości.

Opłaty

 

Wolne od opłaty skarbowej

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2021, poz.2213 z póżn.zm)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

  • W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: Urząd Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15
  • W przypadku, gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż bądź oddawanie w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.

Tryb odwoławczy

 

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego

Informacje dodatkowe

 

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy Trzebielino sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Trzebielinie – ul. Wiejska 15 oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu www.bip.trzebielino.pl Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebielinie oraz zamieszcza się dodatkowo w prasie

  • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro - w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej,
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:25:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Lucyna Rokicka 04-01-2024 13:55:38