Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podział nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

03.01.2023 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY

Podział nieruchomości

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd  Gminy Trzebielino,

Bartosz Kołodziejczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 4 , tel. 59 848 06 06

 

Wymagane dokumenty

 

I etap - uzyskanie pozytywnej opinii o podziale nieruchomości:

 1. Wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości.
 2. Odpis księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego).
 5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej
  do rejestru zabytków.
 6. Pełnomocnictwo jeżeli właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

II etap – uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału:

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 2. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału.
 3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym.
 4. Wykaz zmian gruntowych.
 5. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
 6. Mapa z projektem podziału.
 7. Pełnomocnictwo jeżeli właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Podział nieruchomości w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 2. Odpis księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym.
 6. Wykaz zmian gruntowych.
 7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
 8. Mapa z projektem podziału.
 9. Pełnomocnictwo jeżeli właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663).

Opłaty

 

W związku ze złożeniem wniosku - brak.

 

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Załatwienie sprawy – 30 dni od dnia złożenia

Tryb odwoławczy

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości, Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 16_01_2020_08_49_49_Wniosek zaopiniowanie podziału.doc (DOC, 38.00Kb) 2020-01-16 08:49:49 225 razy
2 16_01_2020_08_49_49_Wniosek zatwierdzenie podziału.doc (DOC, 42.00Kb) 2020-01-16 08:49:49 233 razy
3 Wniosek zaopiniowanie podziału.doc (, 33.50Kb) 2018-01-17 11:35:55 136 razy
4 Wniosek zatwierdzenie podziału.doc (, 36.50Kb) 2018-01-17 11:35:55 146 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 03-01-2023 14:23:04