Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

1. Ważne dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport)- do wglądu.

2. Przy uznaniu dziecka poczętego zaświadczenie od lekarza o ciąży i przewidywanym terminie porodu.

Opłaty

 

za przyjęcie oświadczenia – nie pobiera się opłaty,

za każdy egzemplarz odpisu aktu urodzenia wydanego po przyjęciu uznania:

za odpis skrócony 22 zł

za odpis zupełny 33 zł

Opłatę skarbową można uiścić: na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Podstawa prawna

 

- Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r (Dz.U. 2021 poz.709)

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy  - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz.1359.)

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

W dniu przyjęcia oświadczenia sporządzany jest protokół, na tej podstawie nanoszona jest wzmianka w akcie urodzenia. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

W przypadku braku aktu urodzenia dziecka w rejestrze systemów państwowoych przewidywany czas załatwienia sprawy do 10 dni roboczych.

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje w przypadku uznania dziecka poczętego.

Tryb odwoławczy

 

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia matka oraz mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem o przyczynach odmowy zostaną poinformowani na piśmie.

Informacje dodatkowe

 

- uznać ojcostwo przed Kierownikiem USC może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny mający pełną zdolność do czynności prawnych,

· oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeśli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych to oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym,

- pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności tj. ukończenia 18 lat.

· można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka – tzw. uznanie dziecka poczętego,

· uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność,

· uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa,

- nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki chyba, że domniemanie to zostanie obalone w postępowaniu sądowym,

· matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który złożył oświadczenie,

· oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia,

· oświadczenie może być również złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego jak również przed konsulem polskim za granicą.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:28:19 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 12:58:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:22:33