Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie aktu zgonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Sporządzenie aktu zgonu

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Dowód osobisty osoby zmarłej
  2. Dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej– do wglądu.
  3. Karta zgonu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
  4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.
  5. Podpisane pełnomocnictwo jeśli zgłoszenie zgonu nastepuje przez pełnomocnika.

 

Opłaty

 

Za sporządzenie aktu – nie pobiera się opłaty, po sporządzeniu aktu wydaje się bezpłatnie 1 odpis skrócony.

Za każdy następny odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł.

Za każdy odpis zupełny aktu zgonu 33 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2021 poz.709).

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2021 poz. 816).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021 poz. 2070).

Termin składania dokumentów

 

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Z urzędu wydaje 1 bezpłatny odpis skrócony aktu.

Termin realizacji

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

· nie przysługuje

Informacje dodatkowe

 

- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

- zgłoszenia zgonu może dokonać podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka); krewni zstępni (dzieci, wnukowie); krewni wstępni (rodzice, dziadkowie); krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

- zgłoszenia zgonu można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi podpisać osoba uprawniona do pochówku.

- akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na którego terenie nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zmarłej),

- zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych dowód osobisty podlega unieważnieniu w razie zgonu jego posiadacza.

- upoważniony pracownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, dokonuje odpowiedniego unieważnienia dokumentu, a następnie zwraca unieważniony dokument osobie zgłaszającej zgon (§23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.).

- zgodnie z ustawą z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, dokumenty paszportowe w okresie ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu, lub organowi paszportowemu

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Brak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 18_12_2019_10_27_46_klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:27:46 76 razy
2 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:27:39 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:00:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 19-01-2022 09:31:38