Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek

  1. Dowód osobisty – do wglądu.
  2. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub kserokopia odpisu potwierdzona przez urząd, który akt wydał; ewentualnie oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.

Opłaty

 

Odpis zupełny aktu po dokonaniu transkrypcji - 50 zł.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można uiścić:

na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2021 poz.709).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2021 poz.1923).

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

- rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

Informacje dodatkowe

 

- sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,

- wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzicie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa,

- strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.,

- dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu

- na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji;

- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,

- posiadacz paszportu ma obowiązek wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:26:53 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:02:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:54:32