Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek

2. Dowód osobisty – do wglądu.

3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i jego urzędowe tłumaczenie na język polski w przypadku gdy dotyczy to cudzoziemca),

4. Złożenie pisemnego zapewnienia, o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, (wypełniane na miejscu przez pracownika usc),

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga: Odpisy aktów wymagane są, jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje się do konsula;

Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.

· w przypadku panny i kawalera: odpis skrócony aktu urodzenia

· w przypadku osób rozwiedzionych:

                 -odpis skrócony aktu urodzenia,

                -odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu + odpis wyroku rozwodowego

· w przypadku wdowców:

                    -odpis skrócony aktu urodzenia,

                    -odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Opłaty

 

za wydanie zaświadczenia - 38 zł

Opłatę skarbową można uiścić: na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2021 poz.709)

 -Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz.1359.)

- Prawo prywatne międzynarodowe ustawa z dnia 4 lutego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. 2021 poz.1923)

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

· zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

 

Dokumenty składa się osobiście.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:26:40 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:03:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:49:57