Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  • stawiennictwo osobiste,
  • dokument stwierdzający tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport),
  • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu.

Wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, (uiszczona w dniu składania dokumentów).

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC- na wniosek stron.
Opłata dodatkowa 1000 zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

 

Opłatę skarbową można uiścić: na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Podstawa prawna

 

-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2021 poz.709.

- Ustawa z dnia  25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( t.j. Dz.U. 2020 poz.1359).

Termin składania dokumentów

 

Przyjęcie zapewnienia przedślubnego - niezwłocznie.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia pisemnego zapewnienia.

 

Termin realizacji

 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Informacje dodatkowe

 

Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:25:54 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:05:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:29:54