Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

118.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  • stawiennictwo osobiste,
  • dokument stwierdzający tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport),
  • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu.

Wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, (wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa)

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

 

Podstawa prawna

 

- Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2021 poz 709.

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020 poz 1359).

- Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

Termin składania dokumentów

 

1. Przyjęcie zapewnienia przedślubnego – niezwłocznie.

2. Wydanie zaświadczenia - termin do ustalenia z osobami zawierającymi małżeństwo.

 

Termin realizacji

 

 

Tryb odwoławczy

 

Wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Informacje dodatkowe

 

1. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa traci ważność po upływie sześciu miesięcy od daty jego wystawienia.

2. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia o zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, sporządzonego przez duchownego. Zaświadczenia winny być przekazane przez duchownego do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.

3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, odbiór odpisu skróconego aktu małżeństwa.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:25:39 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:06:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:22:15