Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

NAZWA SPRAWY Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Trzebielino  

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

Pokój nr 7, tel.: 59/8480607, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  1. wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL,
  2. dokument potwierdzający dane wskazane we wniosku,
  3. w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  4. do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty

 

Czynność nadania numeru PESEL jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie z urzędu poświadczenia o nadaniu numeru PESEL.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641,1978 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie  nadania lub zmiany numeru PESEL

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 t.j.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.)

Termin składania dokumentów

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

Niezwłocznie; czynność materialno-techniczna

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 

- Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer ten nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek.

- Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL jest organ gminy, który jest właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

- Wniosek musi zawierać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.

- Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

- Dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych o numer PESEL wnioskuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+nadanie+numeru+PESEL.pdf/9c6d4f27-ad28-4b2d-b00a-90bffa3b163d

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (PDF, 784.82Kb) 2018-01-22 13:12:55 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 08:49:21