Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino  

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

Pokój nr 7, tel.: 59/8480607, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  1. wniosek,
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  3. do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub o braku osób zameldowanych w lokalu).

Opłaty

 

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Organ przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Tryb odwoławczy

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

 

- Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, o numerze PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby.

- Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) – http://epuap.gov.pl.

- Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innych osób opisana została w sprawie: „Udostępnianie danych z ewidencji ludności”.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Brak druków

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 244.52Kb) 2019-12-18 10:21:43 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:28:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 09:42:11