Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

10.01.2022 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Monika Piechowska – Podinspektor ds. obsługi rady i promocji

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 8 , tel. 59 848 06 08

 

Wymagane dokumenty

 

 

1) Wniosek

2) Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu

stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych(np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia),

- zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o

Zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z

potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo

notarialne

 

 

Opłaty

 

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

 

Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży:

- wyższą niż 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- wyższą niż 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- wyższą niż 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 2,7% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy (B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030) albo w Kasie Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek bankowy (B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030) lub w Kasie Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Opłata skarbowa za zmianę treści zezwolenia 10,00 zł

Podstawa prawna

 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

- wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca

- wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 2 dni

Tryb odwoławczy

 

Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2021 rok.docx (DOCX, 22.25Kb) 2022-01-04 08:38:09 15 razy
2 Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2020 rok.docx (DOCX, 25.95Kb) 2021-01-05 09:55:31 51 razy
3 Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.docx (DOCX, 21.71Kb) 2020-09-01 10:50:36 57 razy
4 02_01_2020_11_23_20_Wniosek o wydanie zezwolenia.docx (DOCX, 27.65Kb) 2020-01-02 11:23:20 99 razy
5 Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego.docx (DOCX, 22.11Kb) 2020-01-02 11:23:20 95 razy
6 Oświadczenie o wartości sprzedaży.docx (DOCX, 25.99Kb) 2020-01-02 11:23:20 99 razy
7 04_01_2019_14_50_31_Oświadczenie.docx (, 24.29Kb) 2019-01-04 14:50:31 60 razy
8 Wniosek o wydanie zezwolenia.docx (, 26.08Kb) 2018-01-25 07:57:24 143 razy
9 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.docx (, 20.87Kb) 2018-01-25 07:57:24 123 razy
10 Oświadczenie.docx (DOCX, 24.39Kb) 2018-01-25 07:57:24 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 25-01-2018 07:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 10-01-2022 09:43:02