Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 10:47:28
dokument Uchwała Nr 36/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2018-12-21 10:46:09
dokument Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-12-21 10:44:25
dokument Uchwała Nr 34/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-21 10:43:08
dokument Uchwała Nr 33/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 10:41:53
dokument Uchwała Nr 32/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 10:40:55
dokument Uchwała Nr 31/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 10:38:21
dokument Uchwała Nr 30/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2018-12-21 10:34:37
dokument Uchwała Nr 29/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino 2018-12-21 10:33:20
dokument Uchwała Nr 28/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-12-21 10:32:07
dokument Uchwała Nr 27/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino 2018-12-21 10:31:06
dokument Uchwała Nr 26/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-12-21 10:29:37
dokument Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-12-21 10:28:30
dokument Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 10:27:38
dokument Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 10:26:16
dokument Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 10:22:00
dokument Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2018-12-21 10:20:59
dokument Uchwała Nr 20/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 10:19:15
dokument Uchwała Nr 19/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 10:16:09
dokument Uchwała Nr 18/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lat 2018 - 2033 2018-12-05 09:18:22
dokument Uchwała Nr 17/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-05 09:04:21
dokument Uchwała Nr 16/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 307/XLVII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku 2018-12-05 09:01:58
dokument Uchwała Nr 15/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 2018-12-05 08:59:56
dokument Uchwała Nr 14/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2018-12-05 08:55:25
dokument Uchwała Nr 13/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku 2018-12-05 08:49:48
dokument Uchwała Nr 12/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku 2018-12-05 08:49:02
dokument Uchwała Nr 11/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty 2018-12-05 08:44:39
dokument Uchwała Nr 10/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wysokości zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino 2018-12-04 14:56:02
dokument Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2018-12-04 14:53:58
dokument Uchwała Nr 8/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino 2018-12-04 14:52:49
dokument Uchwała Nr 7/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-11-21 13:41:49
dokument Uchwała Nr 6/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-11-21 13:39:09
dokument Uchwała Nr 5/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-11-21 13:31:28
dokument Uchwała Nr 4/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-11-21 13:29:35
dokument Uchwała Nr 3/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-11-21 13:27:16
dokument Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino 2018-11-21 13:23:26
dokument Uchwała Nr 1/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino 2018-11-21 13:19:31