Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

III sesja Rady Gminy Trzebielino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 37/III/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 09:31:36
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 36/III/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2018-12-21 09:30:35
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 35/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-12-21 09:29:17
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 34/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-21 09:27:44
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 33/III/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 09:22:16
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 32/III/2018 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 09:17:40
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 31/III/2018 w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 2018-12-21 09:12:04
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 30/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2018-12-21 09:10:01
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 29/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino 2018-12-21 08:56:17
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 28/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-12-21 08:48:29
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 27/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino 2018-12-21 08:47:20
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 26/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-12-21 08:45:12
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 25/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2018-12-21 08:43:25
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 24/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 08:41:08
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 23/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 08:39:09
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 22/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2018-12-21 08:35:46
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 21/III/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 rok 2018-12-21 08:33:29
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 20/III/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 08:31:49
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 19/III/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 08:29:52
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 2018-12-21 08:27:50
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. 2018-12-21 08:26:20
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad III sesji Rady Gminy Trzebielino 2018-12-21 08:24:22