Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Trzebielino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 2020-02-19 13:56:00
dokument Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego (GPZK) 2020-02-19 13:47:37
dokument Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2020-01-21 14:45:59
dokument Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Trzebielino. 2020-01-21 14:42:25
dokument Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2020-01-21 14:33:56
dokument Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino. 2019-12-27 09:39:48
dokument Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-27 09:15:03
dokument Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedur związanych z mechanizmem podzielonej płatności w Gminie Trzebielino i jej jednostkach budżetowych oraz w samorządowym zakładzie budżetowym od 1 listopada 2019 r. 2019-12-27 09:07:18
dokument Zarządzenie nr 123/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-27 08:58:56
dokument Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-12-06 12:55:55
dokument Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2019-12-06 12:54:14
dokument Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach(polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy w Trzebielinie. 2019-12-05 11:50:14
dokument Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie: wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Trzebielino 2019-12-05 11:35:45
dokument Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 rok. 2019-12-05 10:47:56
dokument Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie: stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi (tzw. biała lista podatników) 2019-11-27 13:36:50
dokument Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-11-19 14:52:17
dokument Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-19 14:47:54
dokument Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-11-19 14:28:20
dokument Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2020-2025 2019-11-19 14:07:08
dokument Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2019-11-13 11:46:01
dokument Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 2019-11-12 13:25:35
dokument Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-12 13:19:29
dokument Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-11-12 13:15:51
dokument Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok" 2019-10-16 14:37:01
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.10.2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie 2019-10-11 12:12:20
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.10.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-11 12:04:15
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.10.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-11 11:57:35
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.10.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-10-11 11:52:18
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.10.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-10-11 11:50:28
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2019 roku w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2019 roku 2019-10-11 11:46:30
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.09.2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino 2019-10-11 11:41:36
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.09.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-11 11:00:39
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.09.2019 roku w sprawie: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "BORUJA-2019" 2019-10-11 10:28:45
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.09.2019 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-13 08:46:22
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-09-12 12:51:20
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-09-12 12:47:21
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-12 12:44:01
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.09.2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów do pełnomocnictwa do głosowania 2019-09-12 12:42:26
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.09.2019 roku w sprawie:trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne 2019-09-12 11:46:53
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.08.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-12 10:49:13
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.08.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-09-12 10:41:27
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.08.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej 2019-09-12 10:39:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.08.2019 roku w sprawie: nadania numeru dla nieruchomości zabudowanej 2019-09-12 10:21:11
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.08.2019 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2019-08-21 11:37:50
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.08.2019 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-21 11:31:11
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.08.2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie do działania w imieniu placówki 2019-08-21 11:28:45
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.08.2019 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczaniaurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-20 12:30:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.08.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej 2019-08-20 12:11:57
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.08.2019 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2019 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2019-08-20 11:31:06
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.08.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń, gmina Trzebielino" 2019-08-19 13:30:36
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.07.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Trzebielino 2019-08-19 12:22:46
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.07.2019 roku w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w miejscowości Gumieniec, działka 107/5 2019-08-19 10:58:43
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-19 10:49:10
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.07.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-08-19 10:39:12
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.07.2019 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, do wydawania w tym zakresie rozstrzygnięć, decyzji oraz przekazywania informacji o przyznanych świadczeniach 2019-08-19 10:34:04
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-12 14:12:33
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino. 2019-06-27 13:20:18
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-27 13:01:03
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 2019-06-27 12:59:27
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.06.2019 roku w sprawie: upoważnienia pracownika i Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2019-06-27 11:59:15
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.06.2019 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wyłonienie Wykonawcy zadania pod nazwą : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Giny Trzebielino 2019-06-27 11:44:45
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.06.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku 2019-06-27 11:27:52
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. 2019-06-27 11:20:50
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 81/2018 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 4 czerwca 2018 r. 2019-06-27 11:07:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołani komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Starkowie. 2019-06-27 11:02:58
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołania przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Starkowie 2019-06-07 13:25:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-06-07 13:23:03
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-07 13:18:23
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-06-07 13:16:48
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. 2019-06-07 13:03:01
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku 2019-06-07 12:58:38
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-23 10:21:38
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-23 10:16:48
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-23 10:05:33
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji kasowej 2019-05-22 14:48:02
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2018 rok 2019-05-22 14:46:21
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-22 14:43:39
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-22 14:40:32
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-22 14:32:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-22 14:09:34
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Trzebielino 2019-05-22 13:40:01
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.05.2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starkowie 2019-05-06 15:29:45
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-05-06 15:27:50
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2019 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2018 rok 2019-05-06 15:25:17
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-06 15:22:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2019 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Trzebielino 2019-05-06 14:42:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.04.2019 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-04-25 14:08:38
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.04.2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. 2019-04-25 14:07:49
dokument Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 18.04. 2019 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2019-04-19 10:58:11
dokument Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 18.04. 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie gminy Trzebielino 2019-04-19 10:55:57
dokument Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 12.04. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-19 10:52:39
dokument Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 10.04. 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2019-04-19 10:49:46
dokument Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 10.04. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019-2027 2019-04-19 10:15:12
dokument Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 09.04. 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 2019-04-19 10:10:48
dokument Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 28.03. 2019 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-04 12:48:41
dokument Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 28.03. 2019 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin w gm. Trzebielino" 2019-04-04 12:45:09
dokument Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 26.03. 2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-04-04 12:41:07
dokument Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 22.03. 2019 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok 2019-04-04 12:30:26
dokument Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 22.03. 2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-04-04 12:12:26
dokument Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 18.03. 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2018 rok 2019-04-04 12:10:28
dokument Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 15.03. 2019 roku w sprawie: procedury dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 2019-04-04 11:49:54
dokument Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 15.03. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-04 11:37:46
dokument Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 08.03. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Trzebielino 2019-04-04 11:27:33
dokument Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 08.03. 2019 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 r. 2019-03-14 14:53:55
dokument Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-03-11 11:05:49
dokument Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 06.03.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-03-11 10:55:03
dokument Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2019-03-11 10:52:40
dokument Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-03-11 10:44:00
dokument Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starkowie realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2019-03-11 10:41:22
dokument Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem). 2019-03-11 10:21:01
dokument Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-11 09:52:51
dokument Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-11 09:37:01
dokument Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Dla naszych dzieci" 2019-03-11 09:30:54
dokument Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. 2019-03-11 09:24:47
dokument Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2019 roku". 2019-02-19 09:49:34
dokument Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-02-19 09:21:36
dokument Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019. 2019-02-13 10:33:10
dokument Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-02-12 13:52:43
dokument Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2019-02-12 13:44:59
dokument Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego 2019-02-12 13:38:26
dokument Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-02-12 13:29:23
dokument Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino 2019-02-12 13:16:31
dokument Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zielin. 2019-02-12 12:47:26
dokument Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo 2019-02-12 12:45:20
dokument Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gumieniec 2019-02-12 12:42:56
dokument Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2019-02-11 15:51:46
dokument Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino 2019-01-10 13:15:48
dokument Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2019-01-10 13:11:06
dokument Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej< rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2019-01-10 12:52:54
dokument Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok 2019-01-10 12:46:45
dokument Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2019 rok 2019-01-10 12:32:10