Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

IX sesja Rady Gminy Trzebielino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 77/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-07-04 10:19:22
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 76/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-04 10:18:29
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 75/IX/2019 zmieniajaca uchwałę nr 8/II/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Trzebielino 2019-07-04 10:17:33
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 74/IX/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-04 10:16:44
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 73/IX/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-07-04 10:14:42
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 72/IX/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-07-04 10:13:48
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 71/IX/2019 zmieniająca uchwałę nr 68/VIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 2019-07-04 10:12:48
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 70/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budzetu gminy za 2018 rok 2019-07-04 10:11:55
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 69/IX/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 10:11:02
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 68/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania 2019-07-04 10:09:48
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VIII/2019 z dnia 29 maja 2019 r. 2019-07-04 10:08:07
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Gminy Trzebielino 2019-07-04 10:07:01