Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

X sesja Rady Gminy Trzebielino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowanie nad Apelem nr 1/2019 w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na obszarze gminy Trzebielino 2019-09-02 12:45:18
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 85/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-09-02 12:42:32
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 84/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-02 12:41:09
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 83/X/2019 uchylającą uchwały Rady Gminy Trzebielino: nr 129/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, nr 41/IV/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz nr 41/X/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2019-09-02 12:39:47
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 82/X/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Trzebielino 2019-09-02 12:38:06
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 81/X/2019 zmieniającą uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino 2019-09-02 12:35:39
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 80/X/2019 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020 - 2023 2019-09-02 12:34:13
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 79/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 2019-09-02 12:31:35
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 78/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odplatnej służebności przesyłu 2019-09-02 12:29:34
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-09-02 12:27:39
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesji Rady Gminy Trzebielino 2019-09-02 12:26:13