Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII sesja Rady Gminy Trzebielino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 104/XII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino 2019-11-29 12:21:05
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 103/XII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok 2019-11-29 12:20:03
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 102/XII/2019 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2020 roku 2019-11-29 12:18:57
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 101/XII/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-11-29 12:16:48
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 100/XII/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-11-29 12:11:31
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 99/XII/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-11-29 11:48:40
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 98/XII/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Trzebielino, których zarządcą jest Wójt Gminy Trzebielino 2019-11-29 11:45:29
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 97/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2019-11-29 11:42:59
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 96/XII/2019 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pozytku Publicznego na 2020 rok" 2019-11-29 11:40:04
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 95/XII/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku 2019-11-29 11:29:34
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 94/XII/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku 2019-11-29 11:28:52
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XI/2019 z dnia 16 października 2019 r. 2019-11-29 11:26:16
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesji Rady Gminy Trzebielino 2019-11-29 11:24:21