Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIII sesja Rady Gminy Trzebielino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 114/XIII/2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2020-01-02 08:55:22
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 113/XIII/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok 2020-01-02 08:53:43
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 112/XIII/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2025 2020-01-02 08:52:45
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 111/XIII/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2020 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2020-01-02 08:50:59
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 110/XIII/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Trzebielino do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2020-01-02 08:49:53
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 109/XIII/2019 w sprawie określenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebielino, w roku szkolnym 2019/2020 dla potrzeb zwrotu kosztów transportu dzieci do szkół 2020-01-02 08:48:02
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 108/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-01-02 08:44:14
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 107/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2020 rok 2020-01-02 08:42:56
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 106/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2020 rok 2020-01-02 08:40:24
dokument Głosowanie nad uchwałą nr 105/XIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino 2020-01-02 08:38:30
dokument Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 2020-01-02 08:36:07
dokument Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-01-02 08:29:07
dokument Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XII/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. 2020-01-02 08:26:16
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Trzebielino 2020-01-02 08:25:03