Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad opracowywania i wydawania upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 2022-02-04 10:49:36
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2021-2023. 2022-02-04 10:46:36
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: zatwierdzenia diagnozy w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebielino na lata 2016-2020. 2021-04-20 10:09:17
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Trzebielino na rzecz projektu pn. "Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-04-20 10:05:51
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: przekazania do realizacji projektu pn. "Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-04-20 10:00:04
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. 2021-04-20 09:33:16
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-08 12:12:11
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-01-08 11:49:05
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2020-12-29 13:50:06
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.12.2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku 2020-12-29 13:43:36
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.12.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-29 13:41:28
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.12.2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kmiecik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, realizowanego przez Gminę Trzebielino 2020-12-29 13:39:48
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.12.2020 roku zmieniające regulamin w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Gminy Trzebielino zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz określania zasad zwrotu z tytułu zakupu okularów/soczewek kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego 2020-12-29 13:35:33
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.12.2020 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2020-12-28 13:04:08
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.12.2020 roku w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2020-12-08 13:25:05
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-08 13:21:31
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy Trzebielino do zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebielino w 2020 roku" 2020-12-08 13:20:14
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.11.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-08 13:12:41
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.11.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-08 13:10:28
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2020 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli punktu opieki dziennej w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3. 2020-12-08 12:59:04
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2020 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2020-12-08 12:49:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. 2020-12-08 11:26:43
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 2020-12-08 11:23:31
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2020 roku zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 81/2018 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 4 czerwca 2018 r. 2020-12-08 11:04:21
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2020 roku w sprawie: regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Trzebielino. 2020-11-02 08:46:43
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-02 08:45:17
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.10.2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok" 2020-10-19 13:51:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.10.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-19 13:48:36
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.10.2020 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej. 2020-10-19 13:46:31
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.10.2020 roku w sprawie: udzielenia Gminie Bytów pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Trzebielino wobec Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu pod tytułem "Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim. 2020-10-19 13:44:25
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.10.2020 roku w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Trzebielino 2020-10-19 13:39:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.10.2020 roku w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli po wprowadzeniu nowego JPK_VAT 2020-10-19 13:36:52
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.10.2020 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2020-10-19 13:31:06
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.10.2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2020-10-02 10:10:40
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.09.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-02 10:06:07
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.09.2020 roku w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-02 09:54:53
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.09.2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z budżetu Gminy Trzebielino do zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebielino" 2020-09-11 11:30:45
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.09.2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-09-11 11:28:16
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.09.2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-09-11 11:07:53
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2020 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-09-11 10:52:58
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.09.2020 roku w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 i lata następne 2020-09-11 10:44:52
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.08.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2027 2020-09-11 10:40:35
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.08.2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-09-11 10:38:08
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Trzebielino 2020-09-11 10:26:25
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-09-11 10:10:29
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie: powołania zespołu do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 2020-09-11 10:05:05
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.08.2020 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-09-11 10:01:47
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.08.2020 roku w sprawie: w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2020 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2020-08-26 13:25:17
dokument Zarządzenie Nr 63_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.08. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń - ETAP III 2020-08-11 13:03:04
dokument Zarządzenie Nr 62_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.08. 2020 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino 2020-08-11 12:57:45
dokument Zarządzenie Nr 61_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.07. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2020-08-11 12:55:28
dokument Zarządzenie Nr 60_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.07. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-11 12:52:50
dokument Zarządzenie Nr 59_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.07. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo 2020-08-11 11:57:26
dokument Zarządzenie Nr 58_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.07. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-11 10:46:44
dokument Zarządzenie Nr 57_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.07. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Gmina Trzebielino 2020-07-03 13:09:42
dokument Zarządzenie Nr 56_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-03 12:58:41
dokument Zarządzenie Nr 55_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.06. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-29 13:15:44
dokument Zarządzenie Nr 54_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Bożanka. 2020-06-29 13:13:25
dokument Zarządzenie Nr 53_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zielin. 2020-06-29 12:28:06
dokument Zarządzenie Nr 52_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo 2020-06-29 12:25:08
dokument Zarządzenie Nr 51_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06. 2020 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 2020-06-15 12:15:49
dokument Zarządzenie Nr 50_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06. 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2020-06-15 12:00:36
dokument Zarządzenie Nr 49_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.06. 2020 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Trzebielinie do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-15 11:58:06
dokument Zarządzenie Nr 48_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec ETAP I i ETAP II 2020-06-09 11:41:29
dokument Zarządzenie Nr 47_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka 2020-06-09 11:37:10
dokument Zarządzenie Nr 46_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06. 2020 r. w sprawie: ustanowienia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2020-06-09 11:33:47
dokument Zarządzenie Nr 45_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.05. 2020 r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cetyń 2020-05-29 11:45:11
dokument Zarządzenie Nr 44_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.05. 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2020-05-29 11:42:55
dokument Zarządzenie Nr 43_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.05. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-27 11:36:11
dokument Zarządzenie Nr 42_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.05. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. 2020-05-18 11:03:24
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.05.2020 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2020-05-18 10:59:17
dokument Zarządzenie Nr 40_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2019 rok 2020-05-12 10:21:18
dokument Zarządzenie Nr 39_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-05-12 10:19:20
dokument Zarządzenie Nr 38_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2019 rok 2020-05-12 10:10:09
dokument Zarządzenie Nr 37_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Trzebielino 2020-05-11 14:18:06
dokument Zarządzenie Nr 36_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.04. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-11 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok 2020-05-11 13:54:33
dokument Zarządzenie Nr 34_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-05-11 13:48:58
dokument Zarządzenie Nr 33_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.04. 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-05-11 13:46:11
dokument Zarządzenie Nr 32_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-05-11 13:44:16
dokument Zarządzenie Nr 31_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.04. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-11 10:37:45
dokument Zarządzenie Nr 30_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2020-05-08 13:42:36
dokument Zarządzenie Nr 29_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-08 13:16:48
dokument Zarządzenie Nr 28_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.03. 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-03-25 15:52:09
dokument Zarządzenie Nr 27_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.03. 2020 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2020-03-25 15:48:40
dokument Zarządzenie Nr 26_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.03. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-25 15:45:41
dokument Zarządzenie Nr 25_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.03. 2020 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebielino oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok 2020-03-25 15:43:50
dokument Zarządzenie Nr 24_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.03. 2020 r. w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 r. 2020-03-25 15:41:25
dokument Zarządzenie Nr 23_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03. 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2020-03-25 15:37:24
dokument Zarządzenie Nr 22_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03. 2020 r. w sprawach zatwierdzenia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko-wiejskich: Bytów i Miastko oraz gmin wiejskich: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego" oraz Strategii Wdrożenia i Strategii Wyjścia zinegrowanego lokalnego systemu Usług Społecznych SenioRITA 2020-2023 2020-03-25 15:23:04
dokument Zarządzenie Nr 21_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03. 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu do aktualizacji diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebielino na lata 2016-2020 do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-25 15:16:24
dokument Zarządzenie Nr 20_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03. 2020 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzebielinie realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2020-03-25 15:12:59
dokument Zarządzenie Nr 19_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2020 2020-03-25 15:08:43
dokument Zarządzenie Nr 18_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku" 2020-03-25 15:06:44
dokument Zarządzenie Nr 17_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-25 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 16_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2020-03-25 14:53:34
dokument Zarządzenie Nr 15_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu 2020-03-25 14:44:00
dokument Zarządzenie Nr 14_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 81/2018 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 4 czerwca 2018 r. 2020-03-25 14:35:50
dokument Zarządzenie Nr 13_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-02-28 13:44:09
dokument Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020. 2020-02-12 10:00:31
dokument Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. 2020-02-12 09:54:40
dokument Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2020-02-05 13:53:05
dokument Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: określenia terminówprzeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino. 2020-02-05 13:48:59
dokument Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-02-05 11:16:31
dokument Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2020-02-05 10:54:06
dokument Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 2020-02-05 10:33:42
dokument Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. 2020-02-05 10:21:17
dokument Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do zastępowania dyrektora Szkoły im. Sportowców Polskich w Trzebielinie. 2020-02-05 10:09:56
dokument Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie 2020-02-05 09:53:27
dokument Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok. 2020-01-21 15:00:29
dokument Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2020 rok. 2020-01-21 14:55:39