Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUG

 

NR KARTY:

NAZWA SPRAWY      ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA LUB COFNIĘCIE ZAWIESZENIA          CERTYFKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino

Edyta Rutkowska – podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

pokój nr 7, tel.: 59/8480607. 27, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
  2. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Opłaty

 

Bez opłat.

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.   2021 poz.816, 1000, 1978 )

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz.400).

- ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294, z 2020 r. poz. 695)

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

 

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piechowska 23-01-2020 12:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 23-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 08:45:06