Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Petycje 2021 rok

Składanie petycji – podstawowe informacje

Petycja może być złożona przez: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
– publicznym;
– podmiotu wnoszącego petycję;
– podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:
– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
– wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
– oznaczenie adresata petycji;
– wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
– Drogą pisemną na adres:
Urząd Gminy Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
– Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@trzebielino.pl
– Drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Podstawa prawna:
– art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018.870);
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uzupełniona petycja o rozpowszechnienie informacji o mozliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.pdf (PDF, 166.35Kb) 2021-06-18 08:19:15 150 razy
2 Odpowiedź na uzupełnioną petycję o rozpowszechnienie informacji o mozliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.pdf (PDF, 116.16Kb) 2021-06-18 08:19:15 143 razy
3 Rozstrzygnięcie petycji - o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf (PDF, 175.99Kb) 2021-05-21 09:54:40 156 razy
4 Rozstrzygnięcie petycji - o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.pdf (PDF, 179.48Kb) 2021-05-21 09:54:40 158 razy
5 Rozstrzygnięcie petycji - o rozpowszechnienie informacji o mozliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.pdf (PDF, 180.90Kb) 2021-05-21 09:54:40 151 razy
6 Petycja o rozpowszechnienie informacji o mozliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.pdf (PDF, 112.39Kb) 2021-04-07 13:36:37 145 razy
7 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.pdf (PDF, 464.28Kb) 2021-04-07 13:36:37 159 razy
8 Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf (, 269.43Kb) 2021-04-07 13:36:37 4 razy
9 Petycja - o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf (PDF, 265.16Kb) 2021-02-25 13:27:40 182 razy
10 Wycofanie petycji dot. pakietu profilaktycznego przez wnoszącego.pdf (PDF, 353.73Kb) 2021-02-25 12:37:02 172 razy
11 Rozstrzygnięcie petycji - Szczepienia przeciwko wirusowi SARS - CoV-2.pdf (PDF, 173.57Kb) 2021-02-25 12:32:50 169 razy
12 Rozstrzygnięcie petycji - Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej Szczepionce.pdf (PDF, 180.92Kb) 2021-02-25 12:32:50 181 razy
13 Petycja dot. pakietu profilaktycznego.pdf (PDF, 385.24Kb) 2021-02-15 08:53:13 168 razy
14 Petycja- Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej Szczepionce.pdf (PDF, 605.23Kb) 2021-01-21 14:43:01 174 razy
15 Petycja - Szczepienia przeciwko wirusowi SARS - CoV-2.pdf (PDF, 80.75Kb) 2021-01-13 13:30:57 180 razy
16 Petycja - stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf (PDF, 1.73Mb) 2020-05-08 12:09:00 248 razy
17 Odpowiedż na petycję - stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf (PDF, 75.75Kb) 2020-05-08 12:09:00 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piechowska 08-05-2020 12:05:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 08-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 02-03-2022 10:22:40