Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy Trzebielino. 2022-02-04 12:11:40
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Trzebielino Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. 2022-02-04 12:09:09
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Trzebielino. 2022-02-04 11:15:18
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2022-01-14 13:18:13
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2022-01-14 10:19:46
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2022-01-14 10:17:39
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-14 10:14:10
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.12.2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino. 2021-12-29 14:14:44
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.12.2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku 2021-12-29 14:12:38
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.12.2021 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Trzebielino. 2021-12-29 14:10:53
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.12.2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określanej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-29 13:35:11
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-15 08:42:40
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.12.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany 2021-12-08 14:54:17
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.12.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2030 2021-12-08 14:51:44
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-12-08 14:49:56
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.12.2021 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2021-12-08 14:48:52
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.12.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany. 2021-12-06 11:55:58
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 2021-12-06 11:54:11
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2021-12-06 11:48:45
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.11.2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy Trzebielino do zadania pn. "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebielino w 2021 roku" 2021-12-06 11:40:47
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. 2021-12-06 11:37:52
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.11.2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2021-12-06 11:34:55
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.11.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-06 11:32:35
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.11.2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino. 2021-12-06 11:13:58
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2021-12-06 11:01:26
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2021-12-06 10:55:15
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.11.2021 roku w sprawie ustanowienia dnia 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Trzebielinie. 2021-12-06 10:53:19
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.11.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok" 2021-11-03 13:48:47
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.10.2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Trzebielino. 2021-11-03 13:08:19
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.10.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2021-11-03 12:49:05
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-11-03 12:46:03
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.10.2021 roku w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 m.3 oraz poddania wykazu do publicznej wiadomości. 2021-11-03 12:42:53
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.10.2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta", będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Trzebielino na dzień 11 czerwca 2021 roku. 2021-11-03 12:40:35
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.10.2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kmiecik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, realizowanego przez Gminę Trzebielino. 2021-11-03 12:13:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.10.2021 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli punktu opieki dziennej w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3. 2021-11-03 12:09:01
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.10.2021 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o najem lokalu mieszkalnego 2021-11-03 12:06:10
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-11-03 11:36:19
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-11-03 11:32:50
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.09.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-09-20 11:48:24
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2021 roku w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne. 2021-09-20 11:44:49
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.08.2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2021-09-07 11:54:03
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.08.2021 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2021-09-07 11:50:25
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.08.2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2021 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 2021-09-07 11:35:57
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-07 11:27:24
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-19 11:13:56
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.08.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DOLNO. 2021-08-13 12:43:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.08.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino-Zielin. 2021-08-13 12:30:26
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.07.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-11 13:53:56
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.07.2021 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń na rzecz projektu pn. "Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-08-11 13:51:56
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.07.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-10 09:35:18
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Broczyna. 2021-07-20 09:54:27
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.07.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze, Gmina Trzebielino. 2021-07-20 09:52:00
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2021 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2021-07-16 11:39:17
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06.2021 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2021-07-16 11:37:28
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-16 11:34:08
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. 2021-07-16 11:32:31
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.06.2021 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2021-07-16 11:29:19
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.06.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-07-16 11:28:04
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.06.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa Ścieżki Rekreacyjnej w miejscowości Suchorze, Gmina Trzebielino 2021-07-16 11:19:00
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej 2021-07-16 11:14:33
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2021-07-16 11:09:03
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.05.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-16 11:07:44
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.05.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 2021-07-16 11:04:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.05.2021 roku w sprawie: ustanowienia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2021-05-24 10:19:58
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.05.2021 roku w sprawie: określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne 2021-05-24 10:17:28
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2021 roku w sprawie: oddania w dzierżawę części działki nr 30/4 obr. Broczyna oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-24 10:14:50
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.05.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-05-11 12:26:09
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku. 2021-05-06 14:01:07
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Trzebielino 2021-05-06 13:35:55
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2021 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2021-05-06 13:05:14
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-05-06 12:59:14
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE. 2021-04-26 12:39:13
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej na rzecz Gminy Trzebielino 2021-04-26 12:35:55
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.04.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-04-26 12:34:18
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.04.2021 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-04-26 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04.2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2020 rok 2021-04-26 12:12:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04.2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2020 rok. 2021-04-26 12:05:12
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.04.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1. 2021-04-26 12:01:17
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 roku w sprawie: przekazanie we władanie mienia gminnego. 2021-04-26 11:48:29
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2021-04-26 11:45:49
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-04-26 11:41:30
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.03.2021 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 kwietnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2021-04-26 11:39:20
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.03.2021 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2020 rok. 2021-04-26 11:34:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.03.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok. 2021-04-26 11:19:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2020 rok. 2021-04-26 11:16:46
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za 2020 rok. 2021-04-26 11:12:02
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.03.2021 roku w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego Renault Trafic nr rej GBY5558M. 2021-04-26 11:03:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-04-26 11:00:50
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.02.2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku." 2021-04-26 10:58:53
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.02.2021 roku w sprawie: prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń. 2021-04-26 10:55:15
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.02.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino 2021-04-26 10:52:20
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 r. 2021-04-23 11:41:43
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2021-04-23 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2021-04-20 14:00:13
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2021-04-20 13:18:22
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. 2021-04-20 13:12:55
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.01.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-04-20 13:10:18
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy Trzebielino komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód osobowy Renault Trafic nr rej GBY5558M 2021-04-20 13:07:07
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.01.2021 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2021-04-20 12:43:48
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.01.2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2021. 2021-04-20 10:50:37
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.01.2021 roku w sprawie: zapewnienia pomieszczeń i ich wyceny w Punktach Przedszkolnych w Gminie Trzebielino 2021-02-04 13:17:58
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2021 roku w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dmuchawy wielofunkcyjnej BERHARD przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie 2021-02-04 11:56:44
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Trzebielino 2021-02-03 14:45:39
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2021 roku w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy Trzebielino komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dmuchawy wielofunkcyjnej BERHARD przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie. 2021-02-03 14:37:31
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino 2021-02-03 14:13:39
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.01.2021 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Trzebielinie utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-08 14:40:05
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.01.2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trzebielino. 2021-01-08 12:46:38
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021. 2021-01-08 12:36:45
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2021-01-08 12:34:01
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2021 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-01-08 12:16:46
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Trzebielino na 2021 rok 2021-01-08 12:14:36