Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Gminy Trzebielino oraz zasad przeprowadzania likwidacji 2024-02-21 09:00:52
dokument Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Gminie Trzebielino 2023-01-31 11:25:21
dokument Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2023-01-31 11:01:24
dokument Zarządzenie Nr 151/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 roku w sprawie: założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Trzebielino 2023-01-05 13:40:06
dokument Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 roku w sprawie: 2023-01-04 14:15:47
dokument Zarządzenie Nr 149/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 147/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 30 grudnia 2022 roku 2023-01-04 14:14:58
dokument Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.12.2022 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-04 14:05:46
dokument Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.12.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 30 grudnia 2022 roku. 2022-12-20 13:19:02
dokument Zarządzenie Nr 146/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.12.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2022-12-20 13:16:01
dokument Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.12.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-20 13:14:20
dokument Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.12.2022 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-12-20 13:13:07
dokument Zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.12.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-12-20 13:08:55
dokument Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.12.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-20 13:07:38
dokument Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2022 roku w sprawie: wprowadzenia ograniczenia zużycia energii oraz ekonomicznego wykorzystywania sprzętu i materiałów w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzebielino 2022-12-20 13:06:12
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.11.2022 roku w sprawie: powołana komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2022-12-06 10:22:09
dokument Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-06 10:20:33
dokument Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.11.2022 roku w sprawie: przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Trzebielino. 2022-11-25 14:46:59
dokument Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.11.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-11-25 14:43:33
dokument Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2022 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach weryfikacji wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-25 14:42:18
dokument Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2022 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania informacji i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego 2022-11-25 14:31:08
dokument Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji Cyfrowa Gmina, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-11-18 13:26:30
dokument Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.11.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzebielino. 2022-11-18 13:23:09
dokument Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.11.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-11-18 13:20:19
dokument Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.11.2022 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-11-18 13:12:34
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.11.2022 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023-2029 2022-11-18 13:09:02
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-18 13:06:18
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-11-18 12:55:14
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-11-18 12:53:43
dokument Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-11-18 12:52:20
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.10.2022 roku w sprawie: ustanowienia dnia 31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2022-10-21 12:38:17
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.10.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-10-21 09:57:30
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.10.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-10-21 09:52:02
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.10.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok" 2022-10-21 09:45:36
dokument Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.10.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" 2022-10-12 14:22:36
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-10-12 14:18:16
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.10.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-12 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.10.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Trzebielino 2022-10-12 13:33:43
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.10.2022 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw kryzysu energetycznego 2022-10-12 13:30:52
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.10.2022 roku zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 88/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 5 listopada 2021 r. 2022-10-12 13:29:27
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-10-12 13:27:30
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.10.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-10-12 13:25:33
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" 2022-10-12 13:23:28
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.09.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-12 13:20:07
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.09.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-09-29 08:26:25
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2022 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 2022-09-29 08:24:57
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.09.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 2022-09-29 08:22:43
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2022-09-21 13:24:03
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2022-09-21 13:20:44
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-09-21 13:17:02
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.09.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-09-16 10:04:43
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.09.2022 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2022-09-16 10:02:56
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.09.2022 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2022-09-16 10:00:11
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2022 roku w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne. 2022-09-16 09:42:04
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-16 09:37:14
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.09.2022 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli punktu opieki dziennej w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3. 2022-09-16 09:36:02
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.09.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-16 09:16:23
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.08.2022 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do działania w imieniu placówki. 2022-09-16 09:12:34
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.08.2022 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu do działania w imieniu placówki. 2022-09-16 08:57:56
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.08.2022 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu Pani Aleksandrze Zalewskiej. 2022-09-16 08:55:52
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.08.2022 roku w sprawie: odwołania Pani Ireny Gałczyńskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu. 2022-09-16 08:53:05
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.08.2022 roku zmieniające zarządzenie nr 149/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino. 2022-09-16 08:43:40
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.08.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń. 2022-09-16 08:38:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-09-16 08:35:30
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-09-16 08:29:00
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2022 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 2022-09-15 14:56:53
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.08.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-15 14:53:20
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.08.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-09-15 14:51:47
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.08.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-09-15 14:46:10
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.08.2022 roku w sprawie: oddania w dzierżawę części działki nr 5/31 obr. Objezierze oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2022-09-15 14:43:59
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.08.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-09-15 14:26:35
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.07.2022 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-15 14:23:40
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.07.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-15 14:19:51
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Gumieniec 2022-09-15 14:17:46
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej jako dz. nr 159/1 obręb Starkowo. 2022-09-15 14:09:32
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.07.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach(polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy Trzebielino 2022-09-15 13:52:46
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.07.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-15 13:37:25
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.07.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 700.000,00 PLN 2022-09-15 13:23:19
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.07.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-09-15 12:50:33
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.07.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-09-15 12:42:16
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Trzebielino. 2022-09-15 12:38:34
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.06.2022 roku w sprawie: dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino. 2022-09-15 12:34:24
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.06.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Zakup wyposażenia i budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-09-15 12:17:53
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.06.2022 roku zmieniające zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2015 roku w sprawie przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 2022-09-15 12:13:21
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.06.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-09-15 12:09:35
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.06.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" 2022-09-15 11:30:41
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na trwałej likwidacji nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznym systemem grzewczym. 2022-09-15 11:02:20
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino. 2022-09-15 10:54:05
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.06.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-09-15 10:50:33
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2022 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-09-15 10:40:01
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2022 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu. 2022-09-15 10:32:11
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-09-15 10:30:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2022 roku w sprawie: wdrożenia procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy Jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" w Gminie Trzebielino 2022-09-15 10:27:55
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-15 10:22:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.05.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-09-15 10:07:03
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" 2022-05-24 11:54:38
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" 2022-05-24 11:46:10
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-05-24 11:37:10
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . 2022-05-24 10:53:23
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. 2022-05-24 10:44:13
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-05-24 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-05-24 09:28:24
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-05-05 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie 2022-05-05 13:45:05
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Trzebielino. 2022-05-05 13:37:19
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-05 13:28:31
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku" 2022-05-05 13:14:43
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-05-05 12:10:11
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-05-05 12:06:03
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: oddania w dzierżawę działki nr 177/4 obr. Gumieniec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-05 12:03:51
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-05 11:11:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2021 rok 2022-05-05 11:09:24
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-05-04 14:29:31
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-05-04 14:27:43
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2021 rok 2022-05-04 14:25:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04.2022 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie. 2022-04-21 11:48:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.04.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za 2021 rok 2022-04-12 11:41:17
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-04-12 10:13:07
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-04-11 12:13:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.04.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino" 2022-04-11 12:10:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-11 12:06:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.03.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-04-11 12:05:06
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino i powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2022-03-28 15:24:38
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.03.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-03-28 15:18:14
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego. 2022-03-28 14:06:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-03-24 12:58:23
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok. 2022-03-24 12:56:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo. 2022-03-24 12:55:18
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-03-24 12:54:53
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-03-24 12:52:42
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 r. 2022-03-24 12:51:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2022-03-24 12:50:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2022-03-24 12:50:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2022-03-24 12:49:35
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2021 . 2022-03-24 12:49:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2021. 2022-03-24 12:48:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Starkowo. 2022-03-24 12:48:08
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE 2022-03-24 12:47:41
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARKOWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻ. O POJEMNOŚCI 200M3-PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE PRZY TWORZENIU NOWEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STARKOWIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN. "WYRÓWNAMY SZANSE" 2022-03-24 12:47:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-24 12:05:58
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022. 2022-02-14 09:26:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2022-02-14 09:23:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku" 2022-02-02 13:37:46
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie. 2022-02-02 13:33:12
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino. 2022-02-02 13:31:17
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-02-02 13:29:19
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-02-02 13:28:00
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-02-02 13:26:07
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.01.2022 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2022-02-02 13:14:45
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-02-02 13:09:56
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. 2022-01-14 12:55:47
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2022 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022. 2022-01-14 12:46:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. 2022-01-14 12:40:05
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-14 12:37:58
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2022 rok 2022-01-14 12:35:51