Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" 2022-05-24 11:54:38
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" 2022-05-24 11:46:10
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-05-24 11:37:10
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . 2022-05-24 10:53:23
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. 2022-05-24 10:44:13
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-05-24 10:29:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-05-24 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2022-05-24 09:28:24
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-05-05 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie 2022-05-05 13:45:05
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Trzebielino. 2022-05-05 13:37:19
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-05 13:28:31
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku" 2022-05-05 13:14:43
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-05-05 12:10:11
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-05-05 12:06:03
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: oddania w dzierżawę działki nr 177/4 obr. Gumieniec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-05 12:03:51
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-05 11:11:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2021 rok 2022-05-05 11:09:24
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-05-04 14:29:31
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-05-04 14:27:43
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2021 rok 2022-05-04 14:25:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04.2022 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie. 2022-04-21 11:48:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.04.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za 2021 rok 2022-04-12 11:41:17
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-04-12 10:13:07
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-04-11 12:13:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.04.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino" 2022-04-11 12:10:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-11 12:06:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.03.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-04-11 12:05:06
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino i powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2022-03-28 15:24:38
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.03.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-03-28 15:18:14
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego. 2022-03-28 14:06:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 2022-03-24 12:58:23
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok. 2022-03-24 12:56:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo. 2022-03-24 12:55:18
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 2022-03-24 12:54:53
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-03-24 12:52:42
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 r. 2022-03-24 12:51:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2022-03-24 12:50:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2022-03-24 12:50:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2022-03-24 12:49:35
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2021 . 2022-03-24 12:49:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2021. 2022-03-24 12:48:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Starkowo. 2022-03-24 12:48:08
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE 2022-03-24 12:47:41
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARKOWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻ. O POJEMNOŚCI 200M3-PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE PRZY TWORZENIU NOWEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STARKOWIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN. "WYRÓWNAMY SZANSE" 2022-03-24 12:47:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-24 12:05:58
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022. 2022-02-14 09:26:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2022-02-14 09:23:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku" 2022-02-02 13:37:46
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie. 2022-02-02 13:33:12
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino. 2022-02-02 13:31:17
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-02-02 13:29:19
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2022-02-02 13:28:00
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-02-02 13:26:07
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.01.2022 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2022-02-02 13:14:45
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2022-02-02 13:09:56
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. 2022-01-14 12:55:47
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2022 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022. 2022-01-14 12:46:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. 2022-01-14 12:40:05
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-14 12:37:58
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2022 rok 2022-01-14 12:35:51