Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-06-06 09:53:52
dokument Uchwała nr 290/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 2022-05-27 10:35:59
dokument Uchwała nr 289/XXXVIII/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022-05-27 10:34:44
dokument Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2022-05-27 10:26:20
dokument Uchwała nr 287/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-05-27 09:57:23
dokument Uchwała nr 286/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-04-22 11:25:55
dokument Uchwała nr 285/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-04-22 11:10:29
dokument Uchwała nr 284/XXXVII/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-22 11:07:36
dokument Uchwała nr 283/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku 2022-04-22 11:05:56
dokument Uchwała nr 282/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2025 2022-04-22 10:56:25
dokument Uchwała nr 281/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi" 2022-04-22 10:54:35
dokument Uchwała nr 280/XXXVII/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2022-04-22 10:52:27
dokument Uchwała nr 279/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-04-22 10:48:47
dokument Uchwała nr 278/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-04-22 10:48:07
dokument Uchwała nr 277/XXXVI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-03-25 09:21:41
dokument Uchwała nr 276/XXXVI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-03-25 09:17:56
dokument Uchwała nr 275/XXXVI/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi" 2022-03-25 09:09:01
dokument Uchwała nr 274/XXXVI/2022 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2022-03-25 09:03:32
dokument Uchwała nr 273/XXXVI/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku 2022-03-25 08:50:59
dokument Uchwała nr 272/XXXVI/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2022-03-25 08:48:00
dokument Uchwała nr 271/XXXVI/2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku 2022-03-25 08:46:57
dokument Uchwała nr 270/XXXVI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2022-03-25 08:45:32
dokument Uchwała nr 269/XXXVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości gminnych 2022-03-25 08:43:46
dokument Uchwała nr 268/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-01-28 09:06:59
dokument Uchwała nr 267/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-01-27 08:56:05
dokument Uchwała nr 266/XXXV/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2022-01-27 08:54:00
dokument Uchwała nr 265/XXXV/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2022-01-27 08:52:49
dokument Uchwała nr 264/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2022-01-27 08:51:32
dokument Uchwała nr 263/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 300/XLVI/2018 zmieniającą uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2022-01-27 08:49:01