Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 126/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 2024-01-05 11:22:19
dokument Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 117/2023Wójta Gminy Trzebielino z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31.12.2023 rok 2024-01-02 08:59:21
dokument Zarządzenie Nr 124/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.12.2023 roku w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024. 2023-12-22 11:05:45
dokument Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.12.2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2023-12-22 11:03:58
dokument Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.12.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-22 11:01:36
dokument Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.12.2023 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024 2023-12-22 11:01:02
dokument Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.12.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-12-20 09:15:00
dokument Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.12.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2023-12-15 10:09:41
dokument Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.12.2023 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej procedury MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2023-12-15 09:38:58
dokument Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.12.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31.12.2023 rok 2023-12-15 09:35:28
dokument Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2023 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-12-12 08:16:30
dokument Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-05 11:14:10
dokument Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia procedur ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej okazjonalnej przez pracowników Urzędu Gminy Trzebielino 2023-12-05 11:12:26
dokument Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.11.2023 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-22 11:34:44
dokument Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.11.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI STARKÓWKO 2023-11-22 11:32:22
dokument Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2023 roku w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Trzebielino, którego wnioskodawcą będzie Gmina Trzebielino. 2023-11-22 11:17:54
dokument Zarządzenie Nr 110/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino 2023-11-22 11:11:24
dokument Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 7.11.2023 roku w sprawie: powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) 2023-11-22 09:56:50
dokument Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-22 09:50:49
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 7.11.2023 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino 2023-11-22 09:47:54
dokument Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 7.11.2023 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok 2023-11-14 12:13:08
dokument Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 7.11.2023 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 2023-11-14 12:11:45
dokument Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.10.2023 roku w sprawie: przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla trzech fragmentów gminy 2023-10-27 14:16:18
dokument Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-27 14:12:46
dokument Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.10.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądki Dolne 2023-10-27 14:11:54
dokument Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.10.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok" 2023-10-25 10:12:11
dokument Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Trzebielino, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Trzebielino. 2023-10-25 10:11:04
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20 października 2023 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2023-10-24 10:47:44
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20 października 2023 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. 2023-10-24 10:45:21
dokument Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17 października 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-24 10:42:35
dokument Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 9 października 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 2023-10-24 10:30:19
dokument Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania wyborów i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Trzebielino wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 2023-10-24 10:28:29
dokument Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: w sprawie ustalenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebielino, niestanowiących własności Gminy Trzebielino. 2023-10-12 10:20:44
dokument Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-12 09:29:39
dokument Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-09-20 12:31:47
dokument Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-09-20 12:30:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14 września 2023 roku w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne 2023-09-20 12:27:47
dokument Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-20 12:13:40
dokument Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12 września 2023 roku w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino 2023-09-12 11:39:44
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11 września 2023 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-09-12 11:37:45
dokument Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2023-09-12 11:28:03
dokument Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2023-09-12 11:18:41
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.08. 2023 roku w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego Renault Kangoo nr rej GBY8502M 2023-09-12 11:14:58
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-12 11:10:25
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.08.2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2023-08-29 13:49:52
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.08.2023 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 2023-08-29 13:42:36
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.08.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-29 13:38:18
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.08.2023 roku zmieniające zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2015 roku w sprawie przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 2023-08-29 13:36:54
dokument Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.07.2023 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania. 2023-08-29 13:27:20
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.07.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-29 13:14:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.07.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek 2023-08-29 13:12:27
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.07.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-08-29 13:09:27
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.07.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-07-17 14:33:09
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.07.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo 2023-07-17 14:31:37
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.07.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-07-17 14:27:47
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.07.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-07-17 14:24:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-17 14:22:46
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2023-07-17 14:20:29
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2023 roku w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Trzebielino komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód Renault Kangoo nr rej GBY8502M 2023-07-17 14:09:08
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-17 13:46:34
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.06.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-06-26 14:18:21
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.06.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-06-26 14:16:28
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.06.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-26 14:14:41
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.06.2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2023-06-26 13:34:05
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.06.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-26 13:30:55
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.06.2023 roku w sprawie dokonania zmiany w zarządzeniu nr 3/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie. 2023-06-26 13:29:06
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 2023-06-01 10:15:36
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń 2023-06-01 10:13:09
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku" 2023-06-01 09:59:51
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku mieszkalnym nr 51, położonym na działce nr 11/3 obr. Cetyń 2023-06-01 09:45:57
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 731 obręb Trzebielino 2023-06-01 09:32:49
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino. 2023-05-17 09:51:32
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2023-05-09 10:07:16
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2022 rok 2023-05-09 10:04:50
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2023 roku w sprawie określenia formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2023-05-09 09:48:18
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.04.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-05-09 09:31:00
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.04.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Trzebielino 2023-05-09 09:29:01
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.04.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-05-09 09:18:09
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.04.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino 2023-04-13 08:50:35
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.04.2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2022 rok 2023-04-13 08:46:44
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.04.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie. 2023-04-06 08:26:01
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.03.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-06 08:21:04
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2023-03-27 13:02:12
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-27 13:00:09
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2023 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Trzebielino 2023-03-23 11:40:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.03.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIŃ 2023-03-23 09:23:45
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.03.2023 roku w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebielino 2023-03-23 09:19:37
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok 2023-03-23 09:17:19
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.03.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-03-21 13:31:57
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2023 roku w sprawie przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2023-03-21 13:22:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za 2022 rok 2023-03-21 13:19:00
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2023-03-21 13:12:21
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.03.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo-rekreacyjnego w Trzebielinie" 2023-03-21 13:06:28
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.02.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-21 12:00:25
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.02.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN 2023-03-01 10:44:07
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-01 10:41:16
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2023 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2022 2023-03-01 10:39:54
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2023 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2022 2023-03-01 10:35:46
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.02.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE I W MIEJSCOWOŚCI MISZEWO 2023-03-01 10:34:02
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.02.2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 151/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Trzebielino 2023-03-01 10:25:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu 2023-03-01 09:54:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.02.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 23/32 obręb Starkowo 2023-03-01 09:46:54
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.02.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 731 obręb Trzebielino 2023-02-28 14:54:43
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.02.2023 roku w sprawie: wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Trzebielinie "Administratora Systemu Teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych" oraz "Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych" 2023-02-28 14:52:16
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: powołania Administratora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 2023-02-28 14:49:17
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, realizowanego przez Gminę Trzebielino 2023-02-28 14:45:55
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2023 roku". 2023-02-06 13:36:21
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatu jodowego w Gminie Trzebielino" 2023-02-06 10:24:10
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2023 r. 2023-02-06 10:22:15
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2023-02-03 13:45:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2023-02-03 13:43:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.02.2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2023-02-03 13:36:38
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.01.2023 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino 2023-02-03 13:34:17
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.01.2023 roku w sprawie: przyjęcia dokumentu 2023-01-31 12:16:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.01.2023 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2023-01-31 12:08:08
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.01.2023 roku w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie. 2023-01-31 12:03:36
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.01.2023 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-31 12:01:34
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.01.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-01-31 11:59:05
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.01.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN 2023-01-31 11:56:08
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.01.2023 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2023 2023-01-31 11:51:03
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2023-01-10 13:33:48
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023. 2023-01-10 13:30:30
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.01.2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu 2023-01-10 13:15:12
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-01-10 13:09:53
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2023 roku w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-01-10 13:08:28
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2023 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2023 rok 2023-01-10 12:30:12