Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2024

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-05-06 10:19:07
dokument Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2024 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Trzebielino 2024-04-26 10:29:41
dokument Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2024 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2024-04-26 10:01:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2024 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku 2024-04-26 09:59:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2024 roku w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania wyborów i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Trzebielino wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku 2024-04-26 09:51:28
dokument Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.04.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-22 11:33:50
dokument Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.04.2024 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2024 roku dniem wolnym od Pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2024-04-22 11:17:22
dokument Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.04 .2024 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2023 rok 2024-04-22 10:04:52
dokument Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.04.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-22 10:01:04
dokument Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.04.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2024-04-22 10:00:00
dokument Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.03.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-22 09:58:36
dokument Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.03.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2024-04-22 09:57:24
dokument Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.03.2024 roku w sprawie: w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok 2024-03-27 14:08:00
dokument Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.03.2024 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za 2023 rok 2024-03-20 08:40:57
dokument Zarządzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2024 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-03-20 08:32:30
dokument Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2024 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2024-03-20 08:29:35
dokument Zarządzenie nr 33/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-15 14:40:30
dokument Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.03.2024 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie 2024-03-15 14:38:36
dokument Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.02.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-03-15 14:06:42
dokument Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.02.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2024-03-04 10:22:58
dokument Zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.02.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino. 2024-03-04 10:18:09
dokument Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.02.2024 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2023. 2024-03-04 10:10:30
dokument Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.02.2024 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2023. 2024-03-04 10:03:33
dokument Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.02.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160022G W MIEJSCOWOŚCI MISZEWO 2024-02-20 10:30:04
dokument Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.02.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-02-20 10:28:21
dokument Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.02.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego 2024-02-15 12:38:36
dokument Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2024 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2024-02-13 10:09:52
dokument Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2024 roku w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania wyborów i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Trzebielino wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-02-13 10:09:12
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.02. 2024 roku w sprawie : zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-02-12 14:03:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2024 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. 2024-02-12 12:41:17
dokument Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2024 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, realizowanego przez Gminę Trzebielino 2024-02-12 11:11:10
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2024-02-12 11:06:13
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. 2024-02-12 10:59:01
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.02.2024 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego -Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. 2024-02-12 10:57:19
dokument Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.01.2024 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 2024-02-12 10:54:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.01.2024 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2024-02-12 09:48:07
dokument Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.01.2024 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2024 roku." 2024-01-29 13:54:42
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.01.2024 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebielino w roku budżetowym 2024. 2024-01-29 13:44:37
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.01.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-01-29 13:16:41
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2024 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebielino i planu kontroli na 2024 rok 2024-01-29 13:10:05
dokument Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2024 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2024 r. 2024-01-19 09:59:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2024 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2024-01-19 09:58:38
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2024 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2024-01-19 09:57:28
dokument Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2024 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. 2024-01-19 09:55:16
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2024 roku w sprawie: zatwierdzenia ?Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Szkół Gminy Trzebielino?. 2024-01-19 09:54:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2024 roku w sprawie: ustalenia stawek najmu za wynajem pomieszczeń w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Trzebielino 2024-01-19 09:53:48
dokument Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2024 roku w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2024-2026 2024-01-16 12:01:07
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2024 roku w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-01-16 11:59:16
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.01.2024 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2024 rok 2024-01-16 11:58:12