Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2024

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 21/III/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2035 2024-07-24 11:54:58
dokument Uchwała nr 20/III/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-24 11:53:11
dokument Uchwała nr 19/III/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z budżetu Gminy Trzebielino Powiatowi Bytowskiemu 2024-07-24 11:51:45
dokument Uchwała nr 18/III/2024 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2024-07-24 11:50:01
dokument Uchwała nr 17/III/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2024-07-24 11:48:07
dokument Uchwała nr 16/II/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 2024-06-25 13:09:46
dokument Uchwała nr 15/II/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-25 09:16:23
dokument Uchwała nr 14/II/2024 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031 2024-06-25 09:14:33
dokument Uchwała nr 13/II/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2026 2024-06-25 09:11:00
dokument Uchwała nr 12/II/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok 2024-06-25 09:08:57
dokument Uchwała nr 11/II/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2023 rok 2024-06-25 09:07:01
dokument Uchwała nr 10/II/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 2024-06-25 09:04:57
dokument Uchwała nr 9/I/2024 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino 2024-05-09 13:44:22
dokument Uchwała nr 8/I/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino 2024-05-09 13:42:23
dokument Uchwała nr 7/I/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2024-05-09 13:39:29
dokument Uchwała nr 6/I/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2024-05-09 13:25:31
dokument Uchwała nr 5/I/2024 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2024-05-09 13:22:28
dokument Uchwała nr 4/I/2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2024-05-09 13:20:23
dokument Uchwała nr 3/I/2024 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania 2024-05-09 11:11:38
dokument Uchwała nr 2/I/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino 2024-05-09 11:09:45
dokument Uchwała nr 1/I/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino 2024-05-09 11:08:21