Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2024

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. BUDOWA CENTRÓW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I REKREACJI NA TERENIE SOŁECTW GMINY TRZEBIELINO 2024-07-17 12:05:58
dokument Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.07.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn."PRZEBUDOWA HYDROFORNI W CETYNIU WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA WYBRANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO" 2024-07-17 12:00:53
dokument Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.07.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE BOŻANKA" 2024-07-17 11:50:27
dokument Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-03 10:12:14
dokument Zarządzenie Nr 72/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2024 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 2024-07-03 10:11:16
dokument Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2024 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starkowie 2024-07-03 10:09:11
dokument Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-07-03 10:07:35
dokument Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2024 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino 2024-07-03 10:02:58
dokument Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2024 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2024-07-03 10:01:13
dokument Zarządzenie Nr 67/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.06.2024 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2024-07-03 09:59:15
dokument Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.06.2024 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino 2024-07-03 09:57:03
dokument Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.06.2024 roku w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2024-07-03 09:55:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.06.2024 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 2024-07-03 09:54:15
dokument Zarządzenie Nr 63/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.06.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-12 10:13:57
dokument Zarządzenie Nr 62/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.06.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-12 10:12:30
dokument Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.06.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa Dróg na terenie Gminy Trzebielino 2024-06-12 10:08:53
dokument Zarządzenie Nr 60/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.06.2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2024 roku do 30.06.2025 roku 2024-06-12 09:21:53
dokument Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.05.2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-06-12 09:16:51
dokument Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2024 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-05-24 14:13:43
dokument Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2024 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2024-05-24 14:12:44
dokument Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2024 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2024-05-24 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.05.2024 roku w sprawie: ustanowienia dnia 31 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2024-05-23 11:09:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.05.2024 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 2024-05-23 10:41:06
dokument Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.05.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-05-23 09:28:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starkowie 2024-05-15 12:31:07
dokument Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2024-05-15 09:36:46
dokument Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2024 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 2024-05-15 09:34:53