Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 98/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2016 roku 2016-01-26 08:03:25
dokument Uchwała Nr 97/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-01-26 08:02:26
dokument Uchwała Nr 96/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2016 2015-12-29 13:04:20
dokument Uchwała Nr 95/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-29 13:02:25
dokument Uchwała Nr 94/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 2015-12-29 12:43:10
dokument Uchwała Nr 93/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 67/XIII/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku 2015-12-29 12:41:05
dokument Uchwała Nr 92/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2015-12-29 12:38:02
dokument Uchwała Nr 91/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2016 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2015-12-29 12:35:55
dokument Uchwała Nr 90/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2015-12-29 12:30:36
dokument Uchwała Nr 89/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino 2015-12-29 12:29:10
dokument Uchwała Nr 88/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy 2015-12-29 12:27:12
dokument Uchwała Nr 87/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: przystąpienia gminy Trzebielino do Związku Gmin Pomorskich 2015-12-29 12:24:56
dokument Uchwała Nr 86/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 2015-12-29 12:22:27
dokument Uchwała Nr 85/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2016 2015-12-29 12:20:39
dokument Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na rok 2016 2015-12-29 12:17:44
dokument Uchwała Nr 83/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-19 09:57:05
dokument Uchwała Nr 82/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2016 roku 2015-11-19 09:55:29
dokument Uchwała Nr 81/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-19 09:54:24
dokument Uchwała Nr 80/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok" 2015-11-19 09:53:08
dokument Uchwała Nr 79/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 231/XLIV/2010 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zielin Gmina Trzebielino na lata 2010-2018" 2015-11-19 09:51:12
dokument Uchwała Nr 78/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 230/XLIV/2010 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Trzebielino Gmina Trzebielino na lata 2010-2018" 2015-11-19 09:48:43
dokument Uchwała Nr 77/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 209/XLI/2010 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Suchorze Gmina Trzebielino na lata 2010-2018" 2015-11-19 09:46:34
dokument Uchwała Nr 76/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych 2015-11-19 09:44:49
dokument Uchwała Nr 75/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmienioną uchwałą nr 63/XIII/2015 2015-11-19 09:42:31
dokument Uchwała Nr 74/XIV/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie: wystąpienia z fundacji Lokalna Grupa Działania "WRZECIONO" 2015-11-19 09:41:18
dokument Uchwała Nr 73/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-10-25 19:06:30
dokument Uchwała Nr 72/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 2015-10-25 19:05:39
dokument Uchwała Nr 71/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-25 19:03:59
dokument Uchwała Nr 70/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2015-10-25 19:02:16
dokument Uchwała Nr 69/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-10-25 19:01:19
dokument Uchwała Nr 68/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-10-25 18:59:50
dokument Uchwała Nr 67/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-10-25 18:58:43
dokument Uchwała Nr 66/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 144/XXIV/2013 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2015-10-25 18:57:54
dokument Uchwała Nr 65/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino 2015-10-25 18:56:19
dokument Uchwała Nr 64/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 56/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych 2015-10-25 18:54:56
dokument Uchwała Nr 63/XIII/2015 z dnia 21.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 55/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2015-10-25 18:53:48
dokument Uchwała Nr 62/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018. 2015-09-08 08:22:33
dokument Uchwała Nr 61/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. 2015-09-08 08:20:25
dokument Uchwała Nr 60/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2015-09-08 08:19:08
dokument Uchwała Nr 59/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino 2015-09-08 08:15:39
dokument Uchwała Nr 58/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 43/X/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 2015-09-08 08:13:34
dokument Uchwała Nr 57/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie 2015-09-08 08:07:55
dokument Uchwała Nr 56/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych 2015-09-08 08:05:06
dokument Uchwała Nr 55/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2015-09-08 08:03:12
dokument Uchwała Nr 54/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 2015-09-08 07:58:38
dokument Uchwała Nr 53/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-09-08 07:38:45
dokument Uchwała Nr 52/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku 2015-09-08 07:34:02
dokument Uchwała Nr 51/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 2015-09-08 07:32:04
dokument Uchwała Nr 50/XI/2015 z dnia 08.07.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino 2015-07-08 13:46:35
dokument Uchwała Nr 49/XI/2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2015-07-08 13:44:55
dokument Uchwała Nr 47/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino 2015-06-22 15:40:34
dokument Uchwała Nr 48/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Miastku 2015-06-19 14:43:48
dokument Uchwała Nr 46/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 2015-06-19 14:39:48
dokument Uchwała Nr 45/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-19 14:37:30
dokument Uchwała Nr 44/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" 2015-06-19 14:34:58
dokument Uchwała Nr 43/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 2015-06-19 14:32:56
dokument Uchwała Nr 42/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2015-06-19 14:31:03
dokument Uchwała Nr 41/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2015-06-19 14:28:36
dokument Uchwała Nr 40/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli zmiany nieruchomości gruntowych 2015-06-19 11:23:03
dokument Uchwała Nr 39/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie współdziałania z Gminą Bytów w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2015-06-19 11:21:21
dokument Uchwała Nr 38/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok 2015-06-19 11:19:15
dokument Uchwała Nr 37/IX/2015 z dnia 02.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-06-03 14:13:47
dokument Uchwała Nr 36/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 16:00:35
dokument Uchwała Nr 35/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino 2015-05-29 15:59:08
dokument Uchwała Nr 34/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2015-05-29 15:57:32
dokument Uchwała Nr 33/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli zamiany nieruchomości gruntowych 2015-05-29 15:56:19
dokument Uchwała Nr 32/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2015 roku 2015-05-29 15:55:10
dokument Uchwała Nr 31/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Trzebielino do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-05-29 15:53:03
dokument Uchwała Nr 30/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2015-03-26 12:13:46
dokument Uchwała Nr 29/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2015-03-26 12:10:42
dokument Uchwała Nr 28/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 2015-03-26 12:09:05
dokument Uchwała Nr 27/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-03-26 12:07:21
dokument Uchwała Nr 26/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 2015-03-26 12:05:16
dokument Uchwała Nr 25/VII/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2015 r. 2015-03-26 12:03:09
dokument Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie gminnej nieruchomości gruntowej na cele publiczne 2015-02-27 09:10:57
dokument Uchwała Nr 23/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzebielino Nr 16/IV/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. 2015-02-27 09:09:27
dokument Uchwała Nr 22/VI/2015 rady Gminy Trzebielino w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 2015-02-27 09:06:38
dokument Uchwała Nr 21/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków 2015-02-27 09:05:07
dokument Uchwała Nr 20/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzebielino 2015-02-27 09:03:47
dokument Uchwała Nr 19/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge Broczyna w Broczynie 2015-02-27 09:01:40
dokument Uchwała Nr 18/V/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 02.02.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2015-02-03 11:52:25
dokument Uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 2015-02-03 11:50:21
dokument Uchwała Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015 2015-02-03 11:48:17
dokument Uchwała Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie 2015-02-03 11:44:49
dokument Uchwała Nr 14/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 2015-02-03 11:43:27
dokument Uchwała Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2015-02-03 11:42:08
dokument Uchwała Nr 12/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2015 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2015-02-03 11:40:34
dokument Uchwała Nr 11/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 3/I/2014 Rady Gminy Trzebielino w sprawie powołania stałych Komisji Rady,określenia ich liczebności, składów osobowych i przedmiotu działania 2015-02-03 11:37:59
dokument Uchwała Nr 10/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 4/I/2014 Rady Gminy Trzebielino w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji 2015-02-03 11:36:11