Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokół z przeprowadzonego audytu w projekcie "RPPM.03.01.00-22-001/20 "Wyrównamy szanse" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2024-01-19 10:40:55
dokument Informacja pokontrolna z tytułu działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju" w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 2024-01-19 10:36:25
dokument Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022-11-25 11:08:25
dokument Protokół z kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 2022-11-03 10:13:48
dokument Protokół z kontroli archiwum Urzędu Gminy w Trzebielinie 2022-11-03 10:05:47
dokument Protokół kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2022-06-07 13:25:28
dokument Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Trzebielino 2022-02-24 12:33:11
dokument Protokół kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie płatnika składek. 2022-01-18 10:21:47
dokument Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości przeprowadzonej w dniu 31.07.2019 r. 2020-01-24 13:38:24
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego 2019-09-11 13:00:28
dokument Protokół kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 2018-07-31 14:02:05
dokument Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej 2018-07-18 13:40:26
dokument Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców 2018-06-15 09:11:25
dokument Protokół kompleksowej kontroli Gminy Trzebielino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2018-06-15 08:55:51
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie 2018-06-13 13:57:23
dokument Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie 2018-06-13 13:54:03
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Trzebielinie 2018-06-13 11:55:37
dokument Protokół kontroli archiwum zakładowego 2018-06-13 11:53:21
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności 2017-11-09 14:21:41
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczace realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Trzebielino 2017-09-12 13:27:08
dokument Wystapienie pokontrolne dotyczace prawidłowości organizacji i przebiegu wyborów ławników oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Trzebielino 2017-09-12 13:24:03
dokument Informacja pokontrolna po zakończeniu realizacji projektu "Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino" 2017-01-10 12:40:34
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2016-12-12 13:40:33
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczace kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebielinie 2016-11-14 15:21:23
dokument Protokół kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy Trzebielino 2016-10-19 08:06:37
dokument Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie 2016-09-05 09:37:04
dokument Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015-12-09 09:06:52
dokument Protokół kompleksowej kontroli Gminy Trzebielino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2015-12-09 09:01:16