Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej. 2017-01-26 14:36:08
dokument Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia w ramach wdrożonego w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej procedur badania poziomu satysfakcji klientów Urzędu Gminy w Trzebielinie. 2017-01-26 14:34:41
dokument Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, Świetlicach Gminnych, Szkole podstawowej w Trzebielinie oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie. 2017-01-26 14:23:35
dokument Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-26 13:34:42
dokument Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie 2017-01-26 13:30:56
dokument Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli Zarządczej 2017-01-26 13:27:56
dokument Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zamian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-02 09:07:30
dokument Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Wyposażenie pracowni szkolnych szkół Gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła Równych Szans" 2017-01-02 09:05:39
dokument Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 30 grudnia 2016 roku 2017-01-02 09:00:06
dokument Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-14 12:22:41
dokument Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino" 2016-12-14 12:18:41
dokument Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 02.12.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2016-12-14 12:13:44
dokument Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Trzebielino i jej jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym 2016-12-14 12:09:10
dokument Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie 2016-12-14 11:59:38
dokument Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-14 11:50:39
dokument Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: powolania zespołu konsultacyjnego do spraw sieci szkół w Gminie Trzebielino 2016-12-02 09:46:52
dokument Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo 2016-12-02 09:43:53
dokument Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 24.11.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Trzebielino (zmienione Zarządzeniem Nr 99/2016 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Trzebielino) 2016-12-02 09:40:07
dokument Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2015 w Urzędzie Gminy w Trzebielinie oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2016-12-02 09:32:59
dokument Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-02 09:30:18
dokument Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-02 09:28:04
dokument Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 2016-12-02 09:25:16
dokument Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 03.11.2016 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" 2016-12-02 09:23:12
dokument Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 03.11.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Trzebielino 2016-12-02 09:20:54
dokument Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" 2016-11-02 14:44:48
dokument Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-02 14:03:44
dokument Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2016 roku. 2016-10-28 11:46:14
dokument Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-28 11:43:34
dokument Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzebielinie realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2016-10-28 11:42:24
dokument Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie 2016-10-28 11:41:05
dokument Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-10-05 12:19:56
dokument Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-10-05 12:15:02
dokument Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 rok 2016-10-05 12:12:35
dokument Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 12.09.2016 r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne 2016-10-05 12:08:37
dokument Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 12.09.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo 2016-10-05 11:56:01
dokument Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie: organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Trzebielino 2016-10-05 11:54:46
dokument Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebielinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (obowiązywania stanów gotowości obronnej państwa) i wojny 2016-10-05 11:15:24
dokument Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie: upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2016-10-05 11:14:28
dokument Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie:powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień 2016-10-05 11:12:50
dokument Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Trzebielino 2016-10-05 11:10:47
dokument Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. 2016-10-05 10:31:36
dokument Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-05 10:11:25
dokument Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej z budżetu Gminy Trzebielino 2016-10-05 10:09:06
dokument Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Cetyń" 2016-10-05 10:07:43
dokument Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 16.08.2016 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2016roku, w tym o przebiegu przedsięwzięć 2016-10-05 09:45:35
dokument Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 16.08.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-05 09:18:37
dokument Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 16.08.2016 r. w sprawie: sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności zawodowej działalności lobbingowej 2016-09-22 08:16:31
dokument Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2016-09-22 08:11:41
dokument Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie i powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu 2016-07-29 14:19:00
dokument Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016rok 2016-07-29 14:12:00
dokument Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-07-29 14:10:18
dokument Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2016" 2016-07-29 14:08:17
dokument Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 29.06.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 65/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-29 14:06:29
dokument Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-06-30 08:52:29
dokument Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ/STAR model 005 stanowiącego własność Gminy Trzebielino 2016-06-30 08:51:12
dokument Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-06-30 08:46:15
dokument Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-30 08:44:55
dokument Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 21.06.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-30 08:42:09
dokument Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 20.06.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2016-06-30 08:37:33
dokument Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino 2016-06-30 08:33:02
dokument Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych wraz z konserwacją punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebielino" 2016-06-30 08:24:07
dokument Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie upoważnienia skarbnika Gminy Trzebielino do podpisywania dokumentów urzędowych w imieniu Wójta Gminy 2016-06-30 08:20:13
dokument Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów urzędowych w imieniu Wójta Gminy 2016-06-29 14:59:00
dokument Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie 2016-06-29 14:57:19
dokument Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ/STAR model 005 stanowiącego własność Gminy Trzebielino 2016-06-29 14:54:19
dokument Zarządzenie nr 57/2016 z dnia03.06.2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-06-29 14:51:53
dokument Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2016" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia 2016-06-29 14:47:26
dokument Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-06-29 14:39:36
dokument Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 27.05.2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Straży Gminnej w Trzebielinie 2016-06-29 14:31:36
dokument Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 r. 2016-05-25 09:46:08
dokument Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2016-05-25 09:43:13
dokument Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo. 2016-05-25 09:40:03
dokument Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-25 09:37:25
dokument Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 16.05.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie 2016-05-18 10:29:40
dokument Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Trzebielino obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy Trzebielino 2016-05-18 10:22:17
dokument Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2015 rok 2016-05-18 10:20:28
dokument Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu samochodowego użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie 2016-05-18 10:17:54
dokument Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26.04.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-18 10:15:07
dokument Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 25.04.2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Trzebielino 2016-05-18 10:03:18
dokument Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 14.04.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie 2016-05-18 09:46:45
dokument Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 14.04.2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego 2016-04-28 11:59:27
dokument Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia opinii dotyczących propozycji nazw ulic w Trzebielinie, Zielinie i Suchorzu 2016-04-28 11:55:21
dokument Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 14.04.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 2016-04-14 12:38:12
dokument Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 13.04.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze 2016-04-14 12:36:26
dokument Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 12.04.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r 2016-04-14 11:15:58
dokument Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 12.04.2016r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino za 2015 rok. 2016-04-14 11:14:44
dokument Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 12.04.2016r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-04-14 11:13:11
dokument Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 25.03.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-07 11:54:58
dokument Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 24.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebielino za 2015 rok 2016-04-07 11:52:07
dokument Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 22.03.2016r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 2016-04-07 11:49:20
dokument Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 22.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2015 rok 2016-03-22 14:00:52
dokument Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-22 13:15:12
dokument Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebielino na lata 2016-2020 2016-03-22 13:05:54
dokument Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2016-03-22 13:03:48
dokument Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 03.03.2016r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania diagnozy w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebielino na lata 2016-2020 do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.1. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-03-22 13:01:56
dokument Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 03.03.2016r. w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-22 12:58:15
dokument Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-03-22 12:53:19
dokument Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Trzebielino 2016-03-02 09:14:46
dokument Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 24.02.2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2016-03-02 09:11:52
dokument Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2016-02-23 12:24:12
dokument Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 22.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2016-02-23 12:21:59
dokument Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 19.02.2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych 2016-02-23 12:19:51
dokument Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2016-02-23 12:18:13
dokument Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 11.02.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-16 09:03:23
dokument Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 10.02.2016r. zmieniające Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebielinie 2016-02-16 09:01:44
dokument Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2016 r." 2016-02-16 08:57:47
dokument Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 04.02.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gumieniec 2016-02-09 10:08:11
dokument Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 04.02.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo 2016-02-09 10:06:24
dokument Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 03.02.2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2016-02-09 10:04:06
dokument Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2016-02-09 10:01:30
dokument Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2016-02-01 12:43:19
dokument Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-02-01 12:41:16
dokument Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Gumieniec oraz Tabeli opłat cmentarnych 2016-02-01 12:40:03
dokument Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 27.01.2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru dla wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy Trzebielino 2016-02-01 12:37:01
dokument Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-01-26 09:54:03
dokument Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 15.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino 2016-01-26 09:51:45
dokument Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół Gminy Trzebielino na lata 2015-2020 2016-01-26 09:32:46
dokument Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wynajem pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Trzebielino na cele nie związane z realizacją zadań statutowych 2016-01-26 09:29:29
dokument Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie przekazania mienia ruchomego we władanie Zakładu Usług Komunalnych 2016-01-26 09:23:59
dokument Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2016-01-15 09:51:16
dokument Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 11.01.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Trzebielino 2016-01-15 09:49:38
dokument Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2016-01-15 09:46:37