Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja środowiskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

03.01.2023 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

 NAZWA SPRAWY                   DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd  Gminy Trzebielino,

Bartosz Kołodziejczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 4 , tel. 59 848 06 06

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ust.1, ust.1a, ust.1b, ust.1c i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Opłaty

 

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205 zł

 - przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby: 105 zł

- pełnomocnictwo: 17 zł

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2142)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

  • W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: Urząd Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15
  • W przypadku, gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:
Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony środowiska określonych w art. 64 ust. 1, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w  art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

 

Wpłat można dokonywać: na numer konta bankowego 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030 w Kasie Urzędu Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, pok. 12,  

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 72 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

• Karta informacyjna przedsięwzięcia rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 ppkt 5 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

• Raport rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

-Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

-Karta informacyjna przedsięwzięcia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 03_01_2023_13_37_29_wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.doc (DOC, 43.50Kb) 2023-01-03 13:37:29 15 razy
2 Formularz wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.doc (, 44.00Kb) 2022-01-10 10:59:08 45 razy
3 Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.docx (DOCX, 24.36Kb) 2022-01-10 10:59:08 48 razy
4 Karta informacyjna przedsięwzięcia.docx (, 18.16Kb) 2020-02-10 11:19:56 97 razy
5 Wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej.doc (, 43.00Kb) 2020-02-10 11:13:47 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Rapita 10-02-2020 11:13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Kołodziejczyk 10-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 03-01-2023 14:24:59